rihan ağ günlüğü

Osmanlı ilmiye geleneğini yeni nesillere aktaran hocaefendi: Muhammed Emin Saraç

Emin Saraç Hocam kendisi devamlı geçmiş alimlerimizin yaptıkları gibi ilmi eserleri genç ilim yolcularına aktarmaya, arkadaş ve dostu olan hocaları, İlahiyat Fakültesi hocalarını da camilerde ders okutmaya teşvik ederdi. Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan yazdı.
Türkçe

Tilâvet Secdesi

Kur’ân’da secde âyetinin okunması veya dinlenmesi halinde yapılması gereken secdeye tilavet secdesi denilir. Tilâvet secdesinin delili Kur’ân ve sünnet ile sabittir. Kur’ân-ı Kerim’de “Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!”[1] âyeti tilâvet secdesine işaret etmektedir. [2]
Türkçe

Sayfalar

RSS - rihan ağ günlüğü beslemesine abone olun.