rihan ağ günlüğü

Münafikûn Sûresi

1- Onları gördüğünde kalıpları hoşuna gider. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin Onlar elbise giydirilmiş keresteler gibidir. Her gürültüyü aleyhlerinde sanırlar. Asıl düşman onlardır; onlardan sakın. Allah kahretsin onları! Nasıl da haktan bâtıla doğru çevriliyorlar?

Münâfikûn Sûresi 63/4.

Türkçe

Cuma Sûresi

1- Kendilerine Tevrat verildiği halde onun yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap yüklenmiş eşeğe benzer. Allah'ın âyetlerini yalanlayan topluluğun hali ne kötüdür! Allah öyle zâlimlere doğruyu göstermez.

Cuma Sûresi 62/5.

Türkçe

Mümtehine Sûresi

1- Ey iman edenler! Bana ve size düşman olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz; ama onlar size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir. Üstelik Peygamber'i ve sizi, Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz Benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yola çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösterip sır verirsiniz? Sizin gizlediğinizi de Ben bilirim, açığa vurduğunuzu da. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur.

Türkçe

Cömertti

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem halkın en cömerdiydi. Onun en cömert olduğu zaman da Ramazan'dı. Cebrâil ile buluştukları aydı. Cebrâil aleyhisselâm her gece Resûlullah'a gelir, kendisiyle Kur'ân-ı Kerîm'i müzâkere ve mukabele ederdi.
Türkçe

Haşr Sûresi

1- Daha önce Medine'yi kendilerine yurt edinmiş ve imanı benliklerine sindirmiş olanlar, kendi beldelerine hicret edenlere muhabbet beslerler, onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir sıkıntı duymazlar; hatta kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin tutkularından korunmuşsa, işte onlar kurtuluşa ermiş olanlardır.

Türkçe

Mücadele Sûresi

1- Allah'a ve Resûlüne karşı çıkanlar, tıpkı daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanıp kahrolacaklar. Çünkü Biz apaçık âyetlerimizi indirmiş bulunuyoruz. Onları inkar edenler için hor ve hakir edici bir azap vardır. Allah onların hepsini dirilttigi gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Çünkü onlar kendi yaptıklarını unutsa da Allah bunları bir bir kaydetmiştir. Zaten Allah her seye şahittir.

Türkçe

Zâhir Ibn Haram

Zâhir b. Haram était un homme pauvre et solitaire qui vivait en dehors de la ville, au milieu du désert. Pour certains, il ne valait rien si ce n'est un misérable homme à cause de son physique. C'est peut-être pour cette raison qu'il n'aimait pas rencontrer les gens. Car malheureusement ces derniers aimaient bien le bafouer.
Türkçe

Islam Brotherhood

slam community is a community of brothers which its borders is drawn by Islam belief. To this community and brotherhood, nothing but belief, for instance, neither race, nor colour, nor geography can draw borders. The only precondition of Islam brotherhood is to say “'lā ilāha illā -llāh, muḥammadur rasūlu –llāh.”.
Türkçe

Sayfalar

RSS - rihan ağ günlüğü beslemesine abone olun.