rihan ağ günlüğü

Toplumların ve İlimlerin Teşekkülünde Peygamberlik

Peygamberlik, insanlık tarihinde toplumları kuran ve adalet ile sürdüren merkez ve vasat unsurdur. Peygamberlerin adalet merkezli ve farklılıklar ile bir arada yaşamayı gerçekleştiren yönetim fikrini, ahlaki ve beşeri gelişmişliği hedefleyen mesajlarını ihtiva eden İslam, tarihte peygamberliğin mevzubahs ettiğimiz yönleriyle bağlantılı olarak doğru bir şekilde anlaşılmasını talep etmektedir.
Türkçe

Hz. Peygamber Efendimiz Annesinin Kabrini Ziyaret Ediyor

Hicretten sonra Medine'ye yerleşen Hz. Peygamber, annesinin kabrini birkaç kere ziyaret etmiştir. Hicretin altıncı senesinde Hudeybiye'ye giderken Ebvâ'ya uğramış ve annesinin kabrini ziyaret etmiştir. Bu ziyaret esnasında kabir taşlarını düzelten ve kabrin başında ağlayan Hz. Peygamber'e niçin ağladığı sorulunca, "Annemin şefkat ve merhameti gözümün önüne geldi de onun için ağladım" cevabını vermiştir.
Türkçe

Sayfalar

RSS - rihan ağ günlüğü beslemesine abone olun.