• Düşmanlarının Bile İyiliğini İsterdi

  Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Peygamberini Sevmeli

  Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • O Yürüyen Bir Kur'ân'dı

  Erol DEMİRYÜREK

 • Su Kasidesi - VI

  Semra Küçük GÜLER

 • Peygamberimizin (s.a.s) Ahde Vefası

  Abdullah YILDIZ

Siyeri Nebi - Dersleri

Bedir Gazvesi - I

Nebiyy-i Muhterem Efendimiz Mekke hükümetinin saldırgan tavırlarına karşılık Medine'yi düşman saldırılarından korumak, müşriklerin faaliyetleri hakkında bilgi toplamak, Suriye ticaret yolunu kontrol altına almak ve Kureyş kervanlarını takip etmek amacıyla çeşitli askeri faaliyetler düzenledi.

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû ümâme'den rivayet edildiğine göre, 

"Yâ Rasûlallah, hangi dua daha çok kabule şayandır?" diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz,

"Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasından yapılan dualar" diye cevap vermiştir.

(Tirmizî, Deavât 79)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Din kardeşinizin bir günah işlediğini gördüğünüzde 'Rabbimiz! Onu rezil et! Allah'ım ona lânet et!' gibi şeyler söyleyerek onun aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız. Aksine 'Rabbimiz! Onu affet ve kendisini doğru yola ilet' deyiniz. Muhammed'in sahâbileri olarak bizler hiçbir kimse hakkında, onun ne üzere öldüğünü bilmedikçe bir şey söylemez; ömrü hayırla sonuçlanırsa 'Hayra kavuştu' der; şerle sonuçlandığında da onun için korkardık." 

Abdullah b. Mes'ûd radıyallahu anh


tümü

Peygamberler Tarihi

Hz. İbrahim (a.s) III- Tek Başına Bir Ümmet

İbrâhim aleyhisselâm putlarını paramparça ettiği cahil kavminin hâlâ putların âcizliğini göremeyip akıllarını kullanmamaları karşısında hayretler içinde kaldı ve onlara,  “Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yuh olsun! Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?”[1] diye seslendi. Buna karşılık kavminin önde gelen zalimleri: “..’Eğer  bir şey yapacaksanız, İbrâhim’i ateşe atıp yakın, böylece ilahlarınıza yardım edin!’ dediler.”[2] Böylece zalimler Hz. İbrâhim aleyhisselâm hakkında tuzak kurup plan yaptılar ve O’nu, hiç acımadan ateşe attılar. Hem O’ndan kurtulmak; hem de O’nu, Nemrud’un şirk düzenine karşı çıkmayı düşüneceklere ibret yapmak istiyorlardı.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ebû Saîd Sa’d İbn Mâlik İbni Sinân el-Hudrî radıyallahu anhümâ’dan nakledildiğine göre, Medineli müslümanlardan bir kısmı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği şeyler tükenince onlara şöyle hitab etti:

“Yanımda bir şeyler olsaydı, onları sizden esirgemez, verirdim. Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa, Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır.  Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç bir kimseye, sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lutufta bulunulmamıştır.”

(Buhârî, Zekât 50, Rikak 20; Müslim, Zekât 124.)

 

tümü

Salât u Selamlar

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle.

Ey sıkıntı anlarımda destekçim.

Ey kederli anlarımda yardımcım.

Ey her musibette gözetip kollayanım.

Ey her belâ anında koruyucum.

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle.

tümü

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi