• Müminlerin Annesi Hz. Âişe

  Mutlu BİNİCİ

 • Bir İnsan Kazanmak

  Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • Hz. Peygamber'in Evindeki Yetimler

  Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN

 • Sevgi Şehri Sevgili Medine

  Erol DEMİRYÜREK

 • Dostunuz ve Önderiniz Kim?

  Halit AKILLI

Siyeri Nebi - Dersleri

İslâm Kardeşliği

Mekkeli muhacirler Medine’ye geldiğinde, Medineliler onlara niçin geldiklerini ve burada ne kadar kalacaklarını sormadılar. Onlara bir sığıntı, mülteci muamelesi yapmadılar. Onlar için çadır kentler, insanlık vicdanını yaralayacak sığınma kampları da hazırlamadılar.

Peygamberimiz Cevaplıyor

Abdullah b. Mes'ud şöyle dedi:

"Resûlullah'a (sas), 'Allah katında en güzel amel hangisidir?' diye sordum. 

'Vaktinde kılınan namaz' buyurdu. 'Sonra hangisidir?' dedim,

'Sonra, anne babaya iyilik yapmak.' buyurdu. 

'Sonra hangisidir?' deyince, 

'Sonra, Allah yolunda cihad etmek' buyurdu."

(Buhârî, Edeb, 1; Müslim, İmân, 139)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

“Evlatlarım! Geniş zamanınızda Allah’ı unutmayın anın ki, Allah da zor ve dar zamanlarınızda sizi ansın. Ben Peygamberimiz’den; “Mescitler bütün muttakilerin evleridir” sözünü işittim. Sizler de mescitleri kendilerinize ev edinin ki, Allah’ın rahmet ve mağfiretini kazanasınız.”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anhtümü

Peygamberler Tarihi

İman, Hicret ve Cihat: Lût (a.s)

Lût Kavmi, bugünkü Ürdün toprakları ile Batı Şeria arasında yer alan Ölü Deniz diye de bilinen Lût Gölünün olduğu bölgede yaşamıştır. Bu kavim insanlık tarihinde o güne kadar hiç görülmemiş bir fenalığı ihdas etmiş ve insanlık tarihinin yüz karası olmuşlardır.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ömer İbnü’l-Hattâb radıyalluha anh’den rivayet edildiğine göre “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim” demiştir:

“Eğer siz Allah’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler.” 

 (Tirmizî Zühd 33.)

tümü

Salât u Selamlar

Allah'ım! salât ve selam;

Ayın on dördünün dolunayı,

karanlıkları aydınlatan nur kaynağı,

esenlik yurdunun anahtarı,

İslam dininin güneşi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın üzerine olsun!

tümü

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi