• Efendimizin Doğumu

  Mutlu BİNİCİ

 • Mevlid Kandili

  Dr. Emine Gümüş BÖKE

 • Şahsiyetsiz Olma!

  Prof. Dr. Soner DUMAN

 • Sabırlıydı

  Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Meleklerin Duasını Kazanmak

  Umut AĞBAYRAM

Siyeri Nebi - Dersleri

Allah Yolunda Cihad

Allah yolunda cihad “Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar”[1] emriyle başladı. Muhammed aleyhisselâm güvendiği, ümit beslediği kimseleri tek tek İslam’a davet ediyordu. Sonra bir sabah Safâ tepesinden seslendi tüm Mekke halkına: “Ey insanlar! Şu dağın ardında size saldırmak isteyen bir düşman ordusu var, desem bana inanır mısınız?” diye sordu

Sorularla Siyer-i Nebi

Cevap: 
Hz.Ebu Bekir, Ammâr b. Yâsir, annesi Sümeyye ,Süheyb b. Sinan er-Rûmi,Bilâli Habeşî ,Habbâb b. Eret (r.anhüm)

Peygamberimiz Cevaplıyor

Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Ümmetimin hepsi cennete girecektir, yüz çeviren müstesna! Orada bulunanlar:

Ey Allah'ın Resûlü, yüz çeviren kim? diye sorunca, Hz. Peygamber:

Bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden yüz çevirmiş demektir,  şeklinde cevap vermiştir.

(Buhârî, İ'tîsâm, 2)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Ey kardeşim! Başına geldiğinde kulluk yapamayacağın belalara dûçar olmadan önce boş zamanlarını değerlendir ve musibete uğramış kimselerin duasını ganimet bil.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

tümü

Peygamberler Tarihi

Hz. Mûsâ VI: Hz. Mûsâ-Hızır Buluşması

İlk defa dünya tarihinde Mûsâ (as) tarafından hukuka dayalı İslami bir devlet düzeni kurulmuştur. İnsanın Âdem ile başlayan varoluş mücadelesi, Mûsâ ile temeli kanuna dayalı, takva eksenli, özgürlükçü bir devlete dönüşmüştür.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Enes radıyallahu anh’den şöyle dediği rivayet olunmuştur:

Bir bedevi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:

- Kıyamet ne zaman kopacak? diye sordu. Efendimiz:

– “Kıyamet için ne hazırladın?” buyurdu.

- Allah ve Resûlünün sevgisini, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

– “O halde sen, sevdiğin ile berabersin” buyurdu.

(Buhârî, Edeb 96; Müslim, Birr 161,163

tümü

Salât u Selamlar

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle.

Ey sıkıntı anlarımda destekçim.

Ey kederli anlarımda yardımcım.

Ey her musibette gözetip kollayanım.

Ey her belâ anında koruyucum.

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle.

tümü

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi