• Peygamberimizin Dilinden Ramazan

  Prof Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Asr-ı Saadet’te Ramazan Nasıl Yaşanırdı?

  Muhammed Emin YILDIRIM

 • Hadislerin Penceresinden Ramazan ve Oruç

  Erol DEMİRYÜREK

 • Ramazan ve Kardeşlik

  Dr. Emine Gümüş BÖKE

 • Bir Ömür, Üç Ramazan

  F. Merve KAHRAMAN

Ramazan Sözlüğü

Ramazan Sözlüğü

Oruç:Farsça kökenli rûze kelimesinin Türkçeleştirilmiş halidir. Arap­ça­sı “savm” ve “ sıyâm”dır.  Oruç söz­lük­te; bir­şey­den uzak­laş­mak, bir­şe­ye kar­şı ken­di­ni tut­mak de­mek­tir. Kur’an’ı Kerim’de sözlük anlamıyla Meryem Süresi’nde geçmektedir: “Ben Allah için oruç adadım.”[1]sözüyle Hz. Meryem konuşmamayı adadığını kastetmiştir.Şer'î bir te­rim ola­rak oruç; imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğ­runa ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir...

Yazının Devamı

Peygamberimiz Cevaplıyor

Muâz b. Cebel anlatıyor: Allah Resûlü (sav) ile Tebük Seferinden dönüyorduk. Onun yalnız olduğunu görünce, "Yâ Resûlallah! Bana cennete girmemi sağlayacak bir davranış söyler misin?"dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "Aferin sana! Sen önemli bir konu hakkında soru sordun. Fakat bu, Allah'ın kendisi için kolaylaştırdığı kişiye kolay gelir. Farz namazı kılarsın, farz olan zekâtı verirsin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayarak Allah'a kavuşursun."

(İbn Hanbel, V, 237)

.

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

“Allah Teala’ya sanki kendisini görüyormuş gibi ibadet ediniz. Nefislerinizi ölülerden sayınız. Unutmayınız ki, geçiminizi temin eden az bir şey, sizi meşgul edip gaflete düşürecek çok maldan daha hayırlıdır. Biliniz ki doğruluk ve iyilik hiçbir zaman çürümez, silinmez; günah ise asla unutulmaz.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh 

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

İman, Hicret ve Cihat: Lût (a.s)

Lût Kavmi, bugünkü Ürdün toprakları ile Batı Şeria arasında yer alan Ölü Deniz diye de bilinen Lût Gölünün olduğu bölgede yaşamıştır. Bu kavim insanlık tarihinde o güne kadar hiç görülmemiş bir fenalığı ihdas etmiş ve insanlık tarihinin yüz karası olmuşlardır.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk'in işittiğine göre, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

"İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır."

(Tirmizî, Tefsirul Kur'ân 5.)

.

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi