Peygamberimizin Duaları

Yüzümü, Gönlümü Sana Çevirdim

“Allah’ım! Sana teslim oldum, Sana inandım, Sana güvendim. Yüzümü, gönlümü Sana çevirdim, Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim."

Seyyidü'l-İstiğfâr (İstiğfârın En Üstünü)

Allahım, Sen benim Rabbimsin. İbadete lâyık Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım.

En Faziletli Zikirler

Zikir; Allah’ı anma, hatırlama, ona dua ve ibadet etmek anlamlarına gelir. Günlük okunacak zikirler ve anlamları:

Peygamber Efendimizin Hz. Ebû Bekir'e Nasihatı

"Allah'ım! Bildiğim hâlde şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmeden şirk koştuysam senden mağfiret dilerim.

Salih Kullarını Koruduğun Gibi

"Ey benim Rabbim! Senin isminle yatağıma yattım, yine Senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer ben uyurken canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla. Şayet hayatta bırakacaksan, sâlih kullarını koruduğun gibi beni de fenalıklardan koru."

Yağmur Duası

Allah'ım! Bize cankurtaran, verimli, faydalı, bereketli, bol bol, sağanak sağanak, her tarafı kaplayan, yerleri örten, sürekli, devamlı bir yağmur ver.

Allahım! Ayıplarımı Ört, Korkularımı Gider

"Allahım! Ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allahım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten (yere batmaktan) yüce kudretine sığınıyorum."

Geceme Huzur, Gözüme Uyku Ver

"Ey benim Allahım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı, sen ise ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedî hayatla diri olan ve kâinâtı idâre eden Rabbim! Geceme huzûr, gözüme uyku ver."

Makbul Olan Dua

"Bir kimse geceleyin uyanır, ardından; 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehu'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh' der, sonra da 'Allahım beni bağışla' diye dua ederse duası kabul olunur; abdest alıp namaz kılarsa o da kabul olunur."

Allah’ım! Kalplerimizi Birleştir

“Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi açık ve gizli tüm türlü çirkinliklerdenuzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.
  •  
  • toplam 10 içinde 1
  • ››
RSS - Peygamberimizin Duaları beslemesine abone olun.