• Temizlik Dini

  Erol DEMİRYÜREK

 • Tövbe Etmeli

  Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • O'nu (s.a.s) Nerede Aramalı?

  Prof. Dr. Soner DUMAN

 • Katiline Can Veren Şehid:

  "Âmir b. Füheyre (r.anh)"

 • Ehad'den Ekbere

  Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

Siyeri Nebi - Dersleri

Güneşi Sağ Elime Ay’ı Sol Elime...

İslam’ın yüce davetçisi düne kadar kendisine Muhammedü’l-Emin diyen Mekkelilerin, çocukluk arkadaşlarının hakaretlerini, gözünün içine baka baka söyledikleri yalanları, iftiraları hüzünle izledi; yüreği acıyla, gözleri yaşlarla doldu ama Allah dedi...

Peygamberimiz Cevaplıyor

Sahâbeden bir zat Peygamber Efendimiz'e gelerek: "Yâ Rasûlallah! Yatağıma yatmak istediğimde ne söyleyeceğimi bana öğret" deyince, Efendimiz şöyle buyurdular:

"Kul Yâ Eyyühe'l-Kâfirûn Sûresi'ni okuduktan sonra uyu. Çünkü o gerçekten şirkten kurtuluştur."

(Tirmizî, Daavât 22.)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

“Ey kardeşim! Yetime merhamet göster. Onu kendine yaklaştırıp başını okşa! Ona kendi yemeğinden yedir; çünkü ben Hz. Peygamberin, kalbinin katılığından şikâyet eden bir kişiye şöyle buyurduğunu işittim: "Kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimi kendine yaklaştırıp başını okşa, ona kendi yemeğinden yedir!” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

tümü

Peygamberler Tarihi

Hz. Mûsâ VI: Hz. Mûsâ-Hızır Buluşması

İlk defa dünya tarihinde Mûsâ (as) tarafından hukuka dayalı İslami bir devlet düzeni kurulmuştur. İnsanın Âdem ile başlayan varoluş mücadelesi, Mûsâ ile temeli kanuna dayalı, takva eksenli, özgürlükçü bir devlete dönüşmüştür.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Enes İbn Mâlik radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, (çocuğunun) mezarı başında (bağıra-çağıra) ağlayan bir kadının yanından geçti. Ona: 

“Allah’dan kork ve sabret!” buyurdu. Kadın:

"Çek git başımdan; zira benim başıma gelen felâket, senin başına gelmemiştir" dedi.

Kadın Hz. Peygamber’i tanıyamamıştı. Kendisine, onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in kapısına koştu, orada kapıcılar yoktu. (Özür beyân etmek üzere Hz. Peygamber’e):

"Sizi tanıyamadım" dedi. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de:

“Sabır dediğin, felâketle karşılaştığın ilk anda dayanmaktır” buyurdu.

(Buhârî, Cenâiz 32, 43; Ahkâm 11; Müslim, Cenâiz l4-l5.)

tümü

Salât u Selamlar

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle.

Ey sıkıntı anlarımda destekçim.

Ey kederli anlarımda yardımcım.

Ey her musibette gözetip kollayanım.

Ey her belâ anında koruyucum.

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle.

tümü

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi