• Ömrünü İlme Hasreden Vakıf Adam:

  Mehmet Emin Saraç

 • Yüreğinde Ne Taşıyorsun?

  Umut AĞBAYRAM

 • Temizlik ve Mutluluk Algısını Temizlemek

  Veli KARATAŞ

 • Hanzala’nın Yüzü

  Taha KILINÇ

 • Yarım Kalmış Bir Hicretin Hikâyesi

  Mutlu BİNİCİ

Siyeri Nebi - Dersleri

Ezan-ı Muhammedî

Kalpler aynı dava için çarpar, sevinçler ve kederler bir olur, herkes aynı şeyi dert edinirse bunun adı kardeşlik olur. Derdi, davası bir olanların geceleri de aynı rüyalarla süslenir. Mekkeli Ömer'le Medineli Abdullah aynı gece aynı rüyayı görürse o şehir Medine, o asır asr-ı saadet olur.

Peygamberimiz Cevaplıyor

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:  "Mümin kişiye nefsini küçük düşürmesi yaraşmaz." buyurdu. Bunun üzerine,

"Kişinin nefsini küçük düşürmesi nasıl olur?" diye sordular. Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

"Gücünün yetmediği işlere kalkıştığı için birçok belaya duçar olur."

(İbn Mâce, Fiten, 21)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Oğlum! Namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. Şunu iyi bil ki, mümin iki iyilik arasında Rabbine kavuşur; biri yaptığı, biri de yapmaya niyet ettiği.” 

Muâz b. Cebel radıyallahu anhtümü

Peygamberler Tarihi

Hz. İbrahim (a.s) - Ateşin Yakmadığı Peygamber

Hz. İbrahim (a.s) tevhid peygamberidir. Bugün de Müslüman olan bizlere güzel örnekliğiyle İslam’ı öğretmektedir. Şeytanın kıyamete kadar devam edecek saptırıcı düşmanlığı karşısında İbrahimî uygulamaların bize Rabbanî bir lütuf olduğunu asla unutmamalıyız.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ebû Saîd ve Ebû Hureyre radıyallahu anhümâ’dan rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar.”

(Buhârî, Merdâ1, 3; Müslim, Birr 49.)

tümü

Salât u Selamlar

Allah'ım! salât ve selam;

Ayın on dördünün dolunayı,

karanlıkları aydınlatan nur kaynağı,

esenlik yurdunun anahtarı,

İslam dininin güneşi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın üzerine olsun!

tümü

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi