Halit AKILLI

Velid b. Muğire

Allah Teâlâ’nın yüce kudretiyle yarattığı kâinattaki eşsiz ahenk ve mükemmel nizam, O’nun varlığına ve birliğine şahitlik etmektedir. İnsanoğlu, kendisine bahş edilmiş akıl ve duyu organları vasıtasıyla...

En Güzel Sözlü

Allah’a ve O’nun dinine davet Müslüman’ın günlük hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Evinde, iş yerinde, sokakta yani fırsat bulduğu her yerde bu vazifeyi ifa etmesi gerekir. Çünkü bu Müslüman’a yüklenmiş ilahi bir misyon ve büyük bir ikramdır.

Salihlerle Beraber Olmak

Peygamberler, derdi büyük ve hassas kalbe sahip insanlardır. Gönderildikleri toplumları Allah’ın iradesine uygun şekilde tanzim etmek isterler. İlahi iradeyi hâkim kılmak için davaları uğrunda büyük gayret sarf ederler. Çile çekerler, Allah’a ve dinine düşman olanlar tarafından eziyete maruz kalırlar.

Naîm’e Giden Yol

Bütün insanlar karşısında cephe almışken peygamberin çağrısına teslim olma erdemini gösterenler, adlarını çağlara altın harflerle yazdıranlardır.

Cahiliye Çığlığı

“O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu, yerleştirmişlerdi. Allah da Elçisi’ne ve müminlere sükûnetini/güvenini indirdi, onların takva sözüne tutunmalarını nasib etti. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir.”(Fetih 48/26)

İlâhî! Sevdir Bize Sevdiklerini…

Sevdiklerimizi yanımızda görememek, onlardan uzak kalmak ve bir daha hiç göremeyecek olmak; hayatımızı bırakın, rüya ve hayal âleminde bile gerçekleşse bizleri rahatsız eder. Bu durum, bizim için bir kederdir. Bir gariplik çöker, bizi bir keyifsizlik alıp gider. Ancak sevdiklerimizle, dostlarımızla mutlu olabiliriz.

Tercihlerimiz…

Allah Teâlâ insanı içtimai bir varlık olarak yaratmıştır. Yalnız yaşayan bir insan, hem dört yandan hücum eden dalalet rüzgârları karşısında kuvvetsiz, desteksiz hem de dualarının kabul olması gibi nimetlerden mahrum kalabilir.

Kimlik Krizi

Kullarını irade sahibi kılan Allah Teâlâ (celle celaluhu) hayrın ve şerrin ne olduğunu elçileri vasıtasıyla bildirdikten sonra bütün insanları istedikleri din, hayat tarzı ve kimliği seçme noktasında özgür bırakmıştır.

Özlenen Gençlik

Gençler, önemli bir güç kaynağıdır. İslam toplumları, millî ve manevi değerler üzerine yükselip gelişebilmek için Rabbini bilen, dinine ve Resûlü’ne bağlı bir gençlik yetiştirmeyi hedeflemelidir. Çünkü gençlerini iyi yetiştirmiş olan toplumlar, güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olurlar.

Ben Allah’tan Korkarım

İnsan nefsi, istek ve arzularla donatılmıştır. Kadının erkeğe, erkeğin kadına olan meyli, helal olan güzelliklerin oluşmasına neden olduğu gibi haramların oluşmasına da neden olmaktadır.
Subscribe to RSS - Halit AKILLI