Dualar

Bizi Takvâ Sahiplerine Önder Eyle

Onlar: "Ey Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder eyle!" derler. 

Furkân Sûresi 25/74

Şeytanların Vesveselerinden Sana Sığınırım

De ki: "Rabbim! Şeytanların vesvese ve tahrikinden Sana sığınırım. Onların yanımda bulunmasından...

Merhamet Edenlerin En Hayırlısı

De ki: "Rabbim! Günahımı bağışla, bana merhamet et...

Kalbimi Dinimden Ayırma

Tâbiîn âlimlerinden Şehr ibni Havşeb şöyle dedi: Ümmü Seleme radıyallahu anhâya, "Ey mü'minlerin annesi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem senin yanında bulunduğu zamanlarda en çok hangi duâyı okurdu?" diye sordum. O da şöyle dedi...

Ezan Duası

Câbir ibni Abdillah radiyallahu anhumâdan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir kimse ezan okunduğunu duyar ve (ezanın sonunda) şöyle derse kıyamet gününde ona mutlaka şefaat ederim...

Geceme Huzûr, Gözüme Uyku Ver

Zeyd ibni Sâbit radıyallahu anh anlatıyor: Başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme şikâyette bulundum. Allah'ın Elçisi bana şöyle duâ etmemi tavsiye buyurdu: "Ey benim Allahım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı, sen ise ne uyuklar ne uyursun...

Sana Kavuşacağım Gün

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdiğinde şöyle dua ederdi: "Allahım! Ömrümün sonunu hayatımın en hayırlı zamanı yap. Son amellerimi en hayırlı amellerim eyle...

Hz. Mûsâ'nın Duaları - 2

"Rabbim! Vereceğin her hayra muhtacım...

Hz. İbrâhim'in Duaları - 2

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlardan eyle...

Hz. Yûsuf aleyhisselâm'ın Duası

Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Allah’ım, dünyada ve âhirette beni koruyup destekleyen Sensin...
Subscribe to RSS - Dualar