• Hz. Osman b. Maz'ûn radıyallahu anh

  Mutlu BİNİCİ

 • Reci Vakası ve Bi'ru Maûne Fâciâsı

  Prof. Dr. İsmail YİĞİT

 • Nezaket Sultanı

  Erol DEMİRYÜREK

 • Davetçinin Dünya ile İmtihanı

  Özkan ÖZTÜRK

 • Mekke Dar Gelince

  Prof Dr. M. Yaşar KANDEMİR

Siyeri Nebi - Dersleri

Bu Ayrılık Sevgidendir

Anneler içinde Âmine’nin yeri bambaşkadır. Zira Efendimiz, Âmine’nin yalnızca çocuğu değil, aynı zamanda genç yaşta vefat eden kocası Abdullah’ın aziz bir hatırası, onu hayata bağlayan, hayatı onun için anlamlı kılan yegâne varlığıdır.  Henüz on yedi-on sekiz yaşlarında dul kalan ve yeniden evlenmeyi düşünmeyen genç kadının varı yoğu sevgili yavrusudur. Ancak o günkü şartlar Âmine’yi çocuğundan ayrılmaya, yalnız ve tesellisiz kalmaya, yıllar boyu bambaşka diyarlarda başka insanların arasında yaşayacak olan yavrusunun hasretiyle yanmaya mecbur eder. Ayrılık Âmine için dayanılması pek güç bir fedakârlık, sabredilmesi imkânsız gibi gözüken derin bir acıdır.

yazının tamamı  diğer yazılar

Peygamberimiz Cevaplıyor

 Evs İbni Evs radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

-Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur, buyurunca, ashâb-ı kirâm:

- Yâ Resûlallah! Vefat ettiğin ve senden hiçbir eser kalmadığı zaman salâtü selâmlarımız sana nasıl sunulur? diye sordular.

Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm:

- Allah Teâlâ peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi toprağa haram kıldı, buyurdu.

(Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26.)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

“Halkın hoşlanmadığı üç şey vardır ki ben onları severim: Fakirlik, hastalık ve ölüm… Rabbime kavuşmayı arzu ettiğimden ölümü, beni kibirden koruyup mütevazı yaptığı için fakirliği, günahlarıma kefaret olduğu için de hastalığı severim.” 

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

tümü

Peygamberler Tarihi

Hz. Mûsâ IV : KIRK GECE

Sâmirî, İsrâiloğullarının şeytânî ve nefsânî duygularına tercümanlık yapmıştı. Onlar gözleriyle görebilecekleri ve ellerini sürebilecekleri bir ilâh istiyorlardı. Çünkü onlar, nesiller boyu köle olarak yaşadıkları Mısır’da bunu görmüşlerdi

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir.

Müslim, Müsâfirîn 252.

tümü

Salât u Selamlar

Emir Buhârî'nin (Emir Sultan) okuduğu rivayet edilen salâvat

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle.

Ey sıkıntı anlarımda destekçim.

Ey kederli anlarımda yardımcım.

Ey her musibette gözetip kollayanım.

Ey her belâ anında koruyucum.

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle.

tümü

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi