• Allah Yolunda Cihad

  Mutlu BİNİCİ

 • Allah'a Şükretmeli

  Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • O Yürüyen Bir Kur'ân'dı

  Erol DEMİRYÜREK

 • En Güzel Sözlü

  Halit AKILLI

 • Nazar Değmesi

  Prof. Dr. Soner DUMAN

Siyeri Nebi Dersleri

Fil Vakası

“Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine pişirilmiş çamurdan taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları hayvanlar tarafından yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı."

Sorularla Siyer-i Nebi

Cevap: 
Hz.Ebu Bekir, Ammâr b. Yâsir, annesi Sümeyye ,Süheyb b. Sinan er-Rûmi,Bilâli Habeşî ,Habbâb b. Eret (r.anhüm)

Peygamberimiz Cevaplıyor

Abdurrahman'ın, babası Ebû Bekre'den rivayet ettiğine göre, Rasûlullah (sas), "Size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi?" diye sorunca ashâb, "Evet, buyur ey Allah'ın Rasûlü!" dediler. Bunun üzerine Rasûlullah, "Allah'a ortak koşmak ve anaya babaya saygısızlık etmektir" buyurdu.

(Buhârî, Edeb 6.)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Bizim Rasûlullah aleyhisselâm zamanında en ağır günahlardan saydıklarımızı siz sinek vızıltısı gibi görüyorsunuz!" 

Enes b. Mâlik radıyallahu anh

tümü

Peygamberler Tarihi

Tevhid Önderleri

Peygamberler hassas ama yıkılmaz şahsiyetleri ile sarsılmadan, korkusuzca ilahî mesajı ilan etmişlerdir. İnsanları şirkten, kötü ahlaktan temizlemeye; Allah’ı Allah, şeytanı da şeytan olarak açıkça görebilmeleri için vicdanlarını silkeleyerek uyandırmaya çalışmışlardır.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.”

(Müslim, Zikir 43.)    

tümü

Salât u Selamlar

Ahmed er-Rufâî Hazretlerinin Salavâtı

Allah'ım! salât, selâm ve bereket, her şeyden önce ortaya çıkmış nurun ve hakîkî yolun (olan Hz. Muhammed aleyhisselâmın üzerine) olsun.

tamamı / diğer salâtlar

Şiirler O'nu Anlatır

Alemlere Rahmet

Siyer i Nebi Dergisi