Kur'an-ı Kerim

Kur'ân Okumalı

Kur'ân-ı Kerîm; bütün insanlara bir bildiri, müminlere doğru yolu gösteren bir rehber, onlar için bir rahmet, inançlarını pekiştirmek için indirilen bir kitap, Allah’tan korkanlara bir öğüt, bir uyarı, kalplerdeki hastalıklara bir şifâ ve bir müjdedir. Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, Allah’ın yoluna çıkaracak olan kitaptır.

Hayatınızın En Büyük Gerçeğini Hiç Düşündünüz Mü?

Hayatının en önemli gerçeğini hiç düşündün mü? Hani şu varlığını borçlu olduğun gerçeği. Her ne kadar kimi insanlar bu apaçık gerçeği kabul etmeseler ya da onu bile bile görmezden gelseler de bu gerçek ortadan kalkmaz ve öneminden bir şey kaybetmez. Çünkü bir şeyin önemi, onun sayesinde elde edilecek faydaya veya onunla emin olunacak zarara göre ölçülür.

Kadir Gecesi: Sen Bir Ömre Bedelsin

Yeryüzündeyiz… Fakat dünyaya korku ve üzüntü âdeta mührünü vurmuş: Korkudan gözler yuvalarından fırlayacak; üzüntü ile ciğerler pare pare… Ağlamaktan göz pınarları kurumuş. Vicdanlarda sükûnun, toplumda huzurun yerinde yeller esiyor.

Hicr Sûresi

1. Elbette Kur'an'ı Biz indirdik bette onu Biz koruyacağız.

Ra’d Sûresi

1. Sizden birinin gizlice konuşmasıyla açıkça konuşması, geceleyin gizlenmesiyle gündüzün ortaya çıkma

Yûsuf Sûresi

1. "Yine de kendimi büsbütün temize çıkarmam; çünkü Rabbimin esirgeyip koruduğu kimseler dışında, nefis insana sürekli kötülüğü emreder. Elbette Rabbim çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir."

Kitaplara İnanmalı

Allah Teâlâ, kullarına kitaplar indirdi. Anlaşmazlığa düşünce, bu kitaplara bakarak Rablerinin buyruğunu öğrenmelerini ve aralarındaki uyuşmazlığı gidermelerini istedi. Her devirde, o günün ihtiyaçlarına cevap verecek kitaplar gönderdi

Hûd Sûresi

1. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onların bir süre kalacakları yeri de, sürekli kalacakları yeri de O bilir.

Tevbe Sûresi

1. Yoksa siz, Cenâb-ı Hak, içinizden cihad edenleri; Allah'tan, Resûlün

Subscribe to RSS - Kur'an-ı Kerim