Prof. Dr. İsmail YİĞİT

1951 yılında Burdur’un Kılavuzlar köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. 1970 yılında Burdur İmam Hatip Okulu’ndan, 1974 yılında Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 1976-1977 öğretim yılında Erzurum-Narman Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. Aynı öğretim yılında açılan asistanlık imtihanını kazanarak İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne Siyer ve İslâm Tarihi asistanı olarak atandı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştürülen bu kurumda, “Emevîler Döneminde İlmî Hareket” adlı çalışmasıyla 1983 yılında doktorasını tamamladı. 1991 yılında doçent, 1998’de profesör oldu. 2011 yılı Mart ayında bu kurumdan emekliye ayrıldıktan bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atandı. Halen görevini aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünde devam ettirmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Benî Kureyzâ Gazvesi

Bu gazve, Medine'de kalan son Yahudi kabilesi Kureyzaoğulları'na karşı yapılmıştır. Sebebi, bu kabilenin Hendek savaşının en kritik safhasında Müslümanlarla yapmış olduğu antlaşmayı bozrak düşman ittifakına katılması ve İslâm ordusunu arkadan vurmaya yeltenmesidir.

Benû Kaynuka Gazvesi

Bu gazve, Medîne Yahûdîleriyle yapılan ilk savaştır. Müslümanların Bedir'de Mekke müşrikleri karşısında kazanmış oldukları büyük zafer, Medîne Yahûdîlerini korkutmuştu. Bu yüzden Müslümanlara karşı gizledikleri düşmanlıklarını açığa vurmaya başladılar.

Büyük Bedir Gazvesi

Mekke müşrikleri, bilindiği gibi, İslam dinini kabul eden hemşehrilerine her türlü kötülüğü yapmışlar, neticede onları Mekke'yi terke zorlamışlardı. Onların geride bıraktığı mal ve mülklerini gasp etmekle kalmamışlar, sığındıkları yerlerdeki yandaşlarını da onlara karşı tahrik etmişlerdi.

Hendek Gazvesi

Müttefik ordulara karşı yapılmış olması dolayısıyla, bu savaşın diğer bir adı, "Ahzâb" gazvesidir. Ahzâb sûresine de ismini veren bu gruplar/ahzâb, Kureyş müşrikleri ve onların bu savaştaki müttefikleridir. Medine'nin savunulması şeklinde cereyan eden bu muharebe, Peygamberimiz'in (sav) en büyük savaşlarındandır.

Uhud Gazvesi

"Uhud savaşı aynı zamanda bir deneme, bir musibet ve bir imtihandır. Allah, bu savaşta müminleri denemiş, gerçekte kâfir oldukları halde dilleriyle Müslüman olduklarını söyleyen münafıkları imtihan etmiş, kendi dostlarından şehadet mertebesine ulaştırmak istediklerine de ikramda bulunmuştur."
Subscribe to RSS - Prof. Dr. İsmail YİĞİT