Nureddin YILDIZ

Mevsimlik Değiliz

Allah’ın kulları üzerindeki hükümranlığında şu zamana veya bu duruma göre diye bir ayrım anlamsızdır. Bütün zamanlar ve bütün mekânlar O’nun için aynıdır. O’nun hükmünün önünde engel yoktur.

Allah’ın Adıyla Başla!

Besmele, işleyen medeniyetin kimin adına kurulduğunu ve yürüdüğünü gösterir. O’nun adı ile başlamak ve yapmaktır besmele. O’nun Rahman ve Rahim isminin tecellisini beklemek, O’nun kudretine sığınmak, hem dünya hem de ahiret saadeti elde etmeye çalışmaktır.

En Sevimli İslâmî Hizmet

Mü’min, aç kardeşini de, günahkâr kardeşini de derdi olarak bilir. Tıpkı mazlum mü’min kardeşlerini kurtarmayı zimmetindeki borç gibi bilmesine benzer bu.

Taif’te Yaşananlar

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bir yönden akrabaları olan Taiflilerden beklediğini bulamaması onu ziyadesiyle üzmüştü. Yine de umutsuz olmadı. Meleğin onları cezalandırma teklifini bile kabul etmedi. Gelecek kuşakların imanından umutluydu. Hâlini arz etti; ama yılmadı.

Yeni Bir Şey Yok

İlk insandan itibaren her şey esasen aynıdır. Bugünkü şeklinin teknoloji ile renklenmiş olması, olayı mü’min gözüyle inceleyebilenler için farklılık göstermemektedir.

Düşünmek İçin…

Her âyet ve hadis, bizim için düşünülüp sonuçlar üretilecek kaynaklardır. Peygamber aleyhisselam ile aramızdaki mesafe uzadıkça bu iki kaynağı böyle bir mantıkla ele alma oranı da gitgide gerilemiştir.

Muhteşem Mü’min

Mü’minin Allah Teâlâ hakkındaki bilgisi derinleştikçe, iman menşeli ihtişamı da büyür. Allah’ın zatını tanımak, razı olacağı ve gazap edeceği şeyleri bilmek, O’nun kitabını anlayabilmek; hayatın sırrına vâkıf olup dolu dolu yaşamaktır.

Çalılıkta Yürümek

Yürümek durumunda olduğumuz yol çalılık olabilir, olacaktır da… Başta enbiya olmak üzere, engebesiz yollarda yürüyen olmamıştır. Tahminlerimizin üstünde sıkıntılar, aşılması güç tepeler önümüze çıkabilir. Dostumuz düşmanımızdan daha az olabilir hatta tek kalabiliriz.

Eğleneceğiz ve Dinleneceğiz Ama Nasıl?

Eğlenmek için yaratıldığımıza iman edemeyeceğimiz gibi eğlenmek için yaratılmış gibi davranmayı da kabul edemeyiz. Çocuğumuzdan büyüğümüze kadar hepimiz eğlenebiliriz. Eğlenme zamanımız olabilir ancak bu eğlenmemiz bir gaye veya yaşamın kendisi hâline geldiği zaman mubahlık sınırlarını aşmış olur.

Şeytanın Yalanına Karşı Nebevî Gerçek

“Dünyaya tenezzülsüzlük, helali haram saymak veya malı zayi etmek değildir. Asıl dünyaya tenezzülsüzlük, sendekini Allah’ın yanındakinden daha iyi görmemen ve başına gelen bir sıkıntıdan dolayı elde edeceğin sevabın, sana göre o sıkıntıdan dolayı kaybedeceğin maldan üstün olmasıdır.”
Subscribe to RSS - Nureddin YILDIZ