beyza's blog

Büyük Bedir Gazvesi

Mekke müşrikleri, bilindiği gibi, İslam dinini kabul eden hemşehrilerine her türlü kötülüğü yapmışlar, neticede onları Mekke'yi terke zorlamışlardı. Onların geride bıraktığı mal ve mülklerini gasp etmekle kalmamışlar, sığındıkları yerlerdeki yandaşlarını da onlara karşı tahrik etmişlerdi.
Turkish

Hendek Gazvesi

Müttefik ordulara karşı yapılmış olması dolayısıyla, bu savaşın diğer bir adı, "Ahzâb" gazvesidir. Ahzâb sûresine de ismini veren bu gruplar/ahzâb, Kureyş müşrikleri ve onların bu savaştaki müttefikleridir. Medine'nin savunulması şeklinde cereyan eden bu muharebe, Peygamberimiz'in (sav) en büyük savaşlarındandır.
Turkish

Peygamber Mescidinde Çocuklar

Daha ilk günden başlayan mescit-çocuk ilişkisi, Rahmet Elçisi’nin hoşgörülü, sabırlı ve anlayışlı tutumu ile günden güne gelişmiş, asr-ı saadet boyunca çocuklar Mescid-i Nebevî’nin şerefli cemaati arasında yer almışlardı. Elbette o gün de tıpkı bugün gibi çocuk çocukluğunu yapacak, hoplayıp zıplayacak, koşup oynayacak, namaz esnasında bazen ağlayıp belki de gülüşecekti.
Turkish

Pages

Subscribe to RSS - beyza's blog