beyza's blog

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Nebevî Metodlar

Bu yazıda efendimizin (sas) vebâ, cüzzam gibi o günün salgın hastalıklarıyla mücadelede nasıl davrandığını, şerefli ashabına neler tavsiye ettiğini fem-i güherinden dökülen gönül açıcı sözleri ışığında hep birlikte görecek ve günümüzde salgın hastalıklar karşısında neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.
Turkish

Yıldızların Tutkusu

Altın nesil! Yüce Rabbimizin, “en hayırlı ümmet” olmakla şereflendirdiği hidayet önderleri[1]… Allah Teâlâ’nın, İslâm’da “öne geçen ilkler” adını vererek; kendilerinden ve güzellikle onlara tâbi olanlardan razı olduğunu bildirdiği[2]yıldızlar topluluğu[3]…
Turkish

Siyer Yazıları 1: PAZARTESİ

Ben, o günüm: Pazartesi. Başlarda bu zikrin sebebini bilmezdim. Sonra, Rebiülevvel ayının 12’sine denk geldiğim 571 yılında bir şeyler oldu. Güneş yüzünü göstermedi Dünya’ya. Ay kendini gizledi. Yıldızlar söndü. Dünya hayatının sonuncu günü olduğumu düşündüm. Her şey bitti derken bir aydınlık, bir nur, bir neşe dalgalanmaya başladı...
Turkish

Büyük Bedir Gazvesi

Mekke müşrikleri, bilindiği gibi, İslam dinini kabul eden hemşehrilerine her türlü kötülüğü yapmışlar, neticede onları Mekke'yi terke zorlamışlardı. Onların geride bıraktığı mal ve mülklerini gasp etmekle kalmamışlar, sığındıkları yerlerdeki yandaşlarını da onlara karşı tahrik etmişlerdi.
Turkish

Hendek Gazvesi

Müttefik ordulara karşı yapılmış olması dolayısıyla, bu savaşın diğer bir adı, "Ahzâb" gazvesidir. Ahzâb sûresine de ismini veren bu gruplar/ahzâb, Kureyş müşrikleri ve onların bu savaştaki müttefikleridir. Medine'nin savunulması şeklinde cereyan eden bu muharebe, Peygamberimiz'in (sav) en büyük savaşlarındandır.
Turkish

Pages

Subscribe to RSS - beyza's blog