Mustafa ARSLANOĞLU

Aşktır Mescidi Aksâ

Müminlerle Kudüs’ün, eşdeğerdir kaderi, / Selahaddin Eyyûbî, örnek almış Ömer’i.

Ya Nebiyyi Muhterem

Bir güvercin misali kapında yuva kursam / Tehlikeye ağ olup, yoluna turâb olsam / Akan gözyaşlarımı, hasretinle yoğursam

Allah Yâr

Âleme bak ibretle Göreceksin Allah var

Gül Mevsimi

Allah güzelliği sever Güzel olan güzel diler

Hilye-i Resûl-i Zi-Şân

Nübüvvet mührü ile, teşrif etti dünyayahilye / Aldığı her nefeste, kulluk yaptı Mevlâ’ya / Doyamazdı insanlar, gül yüzüne bakmaya

Hz. Muhammed (s.a.s)

İnsan gönlünü güzel cezbeder / Güzel ameli nasib et Ya Râb

İslamiyet Öncesi İnsanlık

Kutlu Nebi gelmeden, insanlık bozulmuştu / Hürriyet, şeref, izzet ortadan kaybolmuştu

Mirac

Enbiyâlar serveri “İsrâ’ya” mazhar oldu / İki kutsal mescide, “Burak” ile yol buldu / Kutsal mâbetlerdir, Kâbe’yle Mescid-i Aksâ / Mirac ulvî yolculuk, her yönüyle devasâ

İlim

Er hikmetin sırrına, zaman-mekân kalmasın / Gir bilginin yoluna, irfan imkân solmasın

Fetih Müjdesi ve İstanbul’un Manevi Değerleri

Kutlu fetih müjdesi, Gazi II. Murad Hân Hazretleri’nin yüreğini kor gibi yakıyordu. Bu aşka vâsıl olmak onun en büyük sevdasıydı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın müjdesine kim nail olmak istemezdi ki?
Subscribe to RSS - Mustafa ARSLANOĞLU