Mirac


Allah’ın kudretine, beşer aklı eremez.

Kalbe varmayan akıl, hakikati bilemez.

Bir gece yolculuğu, Hakkın güzergâhında

Âlemler sahibinin, “gel” dediği zamanda

Böyle bir yolculuğun, hayali muhal olur.

Rabbim “ol” dediğinde, her şey yolunu bulur

Enbiyâlar serveri  “İsrâ’ya” mazhar oldu

İki kutsal mescide, “Burak” ile yol buldu

Kutsal mâbetlerdir, Kâbe’yle Mescid-i Aksâ

Mirac ulvî yolculuk, her yönüyle devasâ

Cümle Peygamberlere Muhammed imam oldu

Nebîler bu gecede saf tutarak cem oldu

Cebrail rehberiydi, dolaştı semavâtı

Ümmetine getirdi, rahmeti, mükâfatı

Semanın kapıları açıldı Muhammed’e,

İnsanın tekâmülü yaşandı bu gecede

Geçilmez ve erilmez mekânlara yükseldi

Nebîlik makamının en yücesine erdi

Yedi katlı semaya Cebrail’le geldiler

Her kattaki nebiye kalben selam verdiler

Nice sırra arz oldu, hikmetlere gark oldu

Varlığın ilkiydi O, Resûl-i zî-şân oldu

Sidre-i Münteha’ya beraberce erdiler

Müstesna nimetlerle, güzellikler gördüler

Geçmiş ile gelecek Resûl’e âyan oldu

Peygamberler içinde Miraca eren oldu

Cenneti cehennemi, gayb âlemini gördü

İnsanı kurtaracak, müjdeler ile döndü

Allah’ın Resûlü’nden, Cibril izin istedi

Görevim sona erdi, artık gelemem, dedi

Bundan böyle yalnızsın, gelirsem yok olurum

Bir adım daha atsam,  yanarım kül olurum

Âlemler Efendisi, arş-ı âlâ’ya gitti

Hayallere sığmayan âyetleri seyretti

Sonsuz kudret sahibi, merhametini sundu

Tahiyyat Duâsıyla salât-u selâm oldu

Âlemlerin Rabbiyle vuslata mazhar oldu

Müminlerin miracı, namaz burada vahyoldu

Tefekküre yolculuk olmalı bu gecede

Kalbimizin sırrına ermeli bu gecede

İnsan eşrefi mahlûk, Mirac kutsî şahittir

Allah ve kullarıyla Mirac ulvî akittir.

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.