Dr. Emine Gümüş BÖKE

Nebevî Mesajda Tevbenin Ehemmiyeti

Tevbe, Yüce Allah’ın, günah işleyen insanlara, işledikleri günahlardan kurtulmaları için tanıdığı bir çıkış yoludur. Bu bakımdan insan ne kadar çok günah işlerse işlesin ümitsizliğe düşmemelidir. Kur’an-ı Kerim’de ifade edildiği üzere Allah’ın rahmetinden ancak inanmayanlar ümit keserler.

Evlat Edinme ve Hz. Peygamber’in Zeynep bt. Cahş ile Evlenmesi

İnsan ve çocuk sevgisine büyük önem veren, yetim çocuklarla ilgilenmeyi özel teşvik eden İslâm dini, aileleri tarafından terk edilen kimsesiz çocukların bakım ve gözetimini tavsiye etmiş olmakla birlikte bu insanî görevin çocukla onu büyüten aile...

Peygamberimiz ve Salih Amel

“Salih amel”; iyi, doğru, hayırlı ve faydalı iş anlamındadır. Allah’ın razı olacağı güzel işler yapmak demektir. Kötü amel ise bunun zıddıdır. Kur’an’ı Kerim’in birçok yerinde iman ile sâlih amel yan yana zikredilmiştir.

Ramazan ve Namaz

Dinin direği olduğu bildirilen namazın huşu ve ihlasla edası adına Ramazan ayını fırsat bilmeliyiz. Ayrıca anne ve babaların ve din görevlilerinin çocukları cami ile tanıştırmaları, beraber namaz kılmak üzere onları cami ve mescidlere getirmeleri...

Aile Hayatımızda Hz. Peygamber

İnsanlığı eğitmek ve ahlâkını yüceltmek için örnek insan olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed’in aile hayatını incelemek, onu öğrenmek, yaşamak ve insanlığa tanıtmak, başta gelen görevlerimizden biridir.

ZEYNEP binti CAHŞ

Zeynep binti Cahş, Resûlüllah’ın halası olan Ümeyye binti Abdulmuttalib’in kızıdır. Asıl adı “Berra” dır. “Zeynep” ismini ona Resûlüllah vermiştir. Zeynep’in babası Mekke’ye dışardan gelip yerleşmiş bulunan Cahş b. Riyab’dır.
Subscribe to RSS - Dr. Emine Gümüş BÖKE