Hz. Peygamber’in Manevi Seyahati; Mirac Gecesi

 

Mi’rac olayı, Hz. Peygamber’in hicretten bir sene veya bir buçuk sene önce eşi Hz. Hatice validemizin, amcası Ebu Talib’in vefat ettiği, Efendimizin desteklerden uzak olduğu üzüntü senesinde cereyan etmiştir. Cenab-ı Hakkın kendisini teselli etmek ve bu manevî alemin sırlarını göstermek için ona ikram ettiği mânevî bir seyahattir.           

Hz. Peygamber’in geceleyin Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsrâ, göklere çıkarılmasına da miraç denir. Mi’rac ise, sözlük anlamı itibariyle çıkılan yer ya da çıkma aleti ve merdiven gibi anlamlara gelir. Bir kavram olarak, Peygamberimizin Mi’rac gecesi Mescid-i Aksa’dan semalara yükseltilmesi mucizesine verilen bir isimdir. İslâm alimlerinin büyük çoğunluğu Mi’rac’ın Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiş olduğu kanaatindedir. Kur’an-ı Kerim’de İsrâ sûresinde “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. O, gerçekten işitendir, görendir” (İsrâ, 17/1) buyrulmaktadır.  

Yüce Allah’a yakınlığın en üstün derecesi olan mi’rac, beşer anlayışı çizgisinin ötesinde bir olaydır. Bunu tabiat kanunlarıyla açıklamak mümkün değildir. Hz. Peygamber bu gecede hiçbir insan ve hiçbir meleğin erişemeyeceği yüce makamlara yükselmiştir. Arada hiçbir aracı olmadan doğrudan doğruya Allah’tan vahiy almıştır. Hadislerde bu yolculuğun “Burak” isimli bir binek vasıtasıyla gerçekleştirildiği belirtilir.  Allah Teala, bu büyük olaydan bahseden ve aynı adı taşıyan İsra sûresinde Hz. Peygambere vahyettiği ahlâk ve fazilet düsturlarını bildirmiştir ki, özetle şunlardır:

-Allah’a ortak koşmayınız.

-Anne ve babanıza itaat ve hürmet ediniz.

-Hak sahiplerine haklarını veriniz.

-İsraf etmeyiniz.

-Aşırılıklardan sakınınız.

-Çocuklarınızı öldürmeyiniz.

-Zinaya yaklaşmayınız.

-Haksız olarak kimseyi öldürmeyiniz.

-Yetimlere iyi muamele ediniz.

-Ölçü ve tartıda doğruluktan sapmayınız.

-Bilmediğiniz bir şeyin ardına düşüp körü körüne takip etmeyiniz.

-Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürümeyiniz.

Peygamberimiz Mi’rac gecesinde ilâhi tecellilere, hitaplara ve iltifatlara mazhar olduğu gibi beraberinde birtakım manevî hediyeler de getirmiştir. Bunlar;

-Bakara sûresinin son üç ayeti,

-Allah’ın kendisine ortak koşma dışındaki günahları dilediği kimselerden affedeceği,

-Beş vakit namazdır.

Peygamber Efendimiz Mi’rac’tan döndükten sonra ertesi gün Mescid-i Haram’a  gelip gördüklerini anlatınca Mekkeli putperestler ona inanmadılar. Ancak derin iman sahibi müslümanlar Resulullah’ı canı gönülden tasdik ettiler, hatta Hz. Ebu Bekir henüz bizzat Hz. Peygamber’den bu olay hakkında bilgi almadığı halde hiç tereddüt etmeden “Eğer Resulullah söylüyorsa muhakkak doğrudur” diyerek imanının sarsılmadığını gösterdi ve bu sebeple “sıddîk” lakabına lâyık görüldü.

Yorumlar

Bir sorunun cevabını ararken başka sorunun da cevabını buldum harikaaaaa

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.