Ahmet İhsan GENÇ

Lâ Taknetû…

Ye’si koymayın kapıya İmza atmasın tapuya Temel olmasın yapıya Lâ Taknetû… Lâ Taknetû…

Bir Dua Mektubu

Kardeşim, Duayı ve duaları her kimden olursa olsun hafife almaktan korkarım. Bana göre (hem de kitabî bilgilerle) dua ve münacaatlar her insanın hakiki mahiyetidir… İstikametli ve fıtrata uygun oldukça manen, süratli terakki temin edebilir.

Fitne Ateşi Çabuk Tutuşur

Fitne süper bir hırsızdır. Ona gözüyle, diliyle, eliyle yaklaşan (dâhî âlim de olsa) hemen çalınır. Kısa bir zaman sonra mel’unluk gömleğini giyer.

Gerçek Hicret ve Manevi Hicret

Hicret, farklı suretlerde, değişik maksatlarda, niyetlerde yapılır. Bizler külli hicrete şiddetle muhtacız. Bir mekândan bir mekâna, bir mahâlden bir mahâle, bir vasattan başka bir vasata da hicret vardır.

Kuş Sütü Yazılar

Zavallı insanlık Frenklerin felsefesi ile aşılanarak huzurlu, saadetli, nurlu geleceği olan medeniyetten uzak kalmış.Devamlı nefsine mahkûm olup kanunlar çıkararak fıtratını bulmaya çalışıyor. Maalesef gittikçe daha çok batağa gömülüyor

Sen Sonra mı Katılacaksın?

NAMAZLA yükselmeyen ruh; nasıl bir çukura düşmüştür ki, ne ağır bir çöküntünün altında kalmıştır ki silkinemiyor.
Subscribe to RSS - Ahmet İhsan GENÇ