beyza's blog

I. Akabe Biatı

İslâm ile şereflenerek, Medine’nin İlk Müslümanlarıunvanını alan 6 seçkin insan, çok iyi bir çalışma yapmışlardı. O kadar ki, sadece evlerde değil, Medine’nin sokaklarında, hurmalıklarında, çarşılarında, dükkânlarında, her yerde sürekli İslâm konuşuluyordu artık.
Turkish

Dâru’l-Es’ad

Hz. Es’ad bin Zürâre (ra) ve arkadaşları, Akabe mevkiinde Hz. Peygamber (sas) ile ikinci defa buluşup görüşmelerinin ardından, meşhur Birinci Akabe Biatı olmuştu. Kalifiye elemana duyulan ihtiyaç nedeniyle, Peygamberimiz’den yetişmiş bir eleman istediler.
Turkish

Hocanın Hocalığı

Yesrib değişiyordu, Yesribliler de değişiyorlardı. İslâm ile şereflenmeleri üzerine İslâm esasları ile şekillenip, Kur’ân ile arınan bu kutlu insanlar, aynı zamanda, Hz. Mus’ab bin Umeyr’in sohbet halkalarında çok iyi bir şekildeyetişmişlerdi; yetişiyorlardı.
Turkish

İkinci Akabe Biatı

Abbâs Amca’sı ile beraber gelip karşılarında oturan İki Cihan Güneşi, sadece gönüllerini değil, bütün cihanı aydınlatmak için gelmişti. Peygamberimiz aleyhisselâm’ı bu kadar yakından görmenin heyecanı ile bir başka iklim yaşayan Medineli Müslümanlar, bu anın hiç bitmemesini istiyorlardı.
Turkish

Tarihî Davet

Her şeyi ile belliydi ki, artık Rasûlullah aleyhisselâm Mekke’yi terk etmeye kesin kararlıydı. Nereden bakılırsa bakılsın tam 13 yıldır Mekke halkının iman etmesi için geceli gündüzlü çalışıp çabalamıştı. Fakat ne yazık ki, bunca incelik ve nezaketine rağmen, müşriklerden sürekli şiddet görmüştü.
Turkish

Kuba Gülistan Oluyor

Peygamberler Sultanı, Kuba’ya girdiğinde, bütün herkes sokaklara döküldüğü gibi, kalabalık arasına karışamayan hanımlar da evlerinin balkonlarına, cumbalarına ve çatılarına çıkarak kalabalık arasında O’nu gözleriyle arıyor ve kendi aralarında “Hangisi O? Hangisi O?” diye soruşturuyorlardı…
Turkish

Pages

Subscribe to RSS - beyza's blog