beyza's blog

Muallim Peygamber

Hz. Peygamber’in (sas) muallim olarak incelen­meye değer oluşu, evvela onun toplum üzerindeki tesirinin başla­masından sonraki devrenin, öncekine göre çok değişik ve zengin bir eğitim faaliyeti ile dikkati çekmesindendir. Gerçekten iptidaî bir kültürün, babalardan çocuklara daha çok taklitle inti­kal ettiği bir toplumda...
Turkish

Bir Anını Kaçırmamalıyım

Günahları yakıp eriten ramazan ayı geldi. Meleklerin bizler için istiğfar ettiği ramazan ayı geldi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş ayı ramazan geldi. Allah’ın gözlerin görmediği, kulakların duymadığı lütuflarda bulunacağı ay, ramazan geldi. Rahmet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarına mühür vurulduğu ay geldi. Hayr aşığına “hayra koş”, kötülük takipçisine “kötülükten el çek” dendiği ay, ramazan geldi. Bolluk ve bereket ayı ramazan geldi.
Turkish

Hz. Peygamber (sas)’in Soruları

Sevgili Peygamberimiz (sas) şüphesiz en mükemmel eğitimcidir. Öğrenen, öğreten, dinleyen ya da onları seven olmayı tavsiye eden Efendimiz’in (sas) kullandığı metotlar, eğitim gönüllüleri tarafından her asırda tekrar yorumlanabilmektedir. Kullanıldıkça yenilenen, üzerinde düşünüldükçe derinleşen bu eşsiz metotlardan biri de Sevgili Peygamberimizin sorularıdır.
Turkish

Muallim Peygamber

Bizler için her konuda pek güzel bir örnek olan Peygamber Efendimiz (sas) aynı zamanda eğitim ve öğretimde hiç boşluk bırakmayan bir öğretmendir. O’nun eğitim üslûbunda hiçbir şey ihmal edilmiyor, hiçbir çalışma önemsiz sayılmıyor. Sevgili Peygamberimiz (sas), biz eğitimcilerin önünde ulaşılması ve anlaşılması gereken bir hedef olarak duruyor.
Turkish

Barındırdık mı?

İslam ahlakının değeri, pratikle hayat bulmasındadır. Yaşam alanına girmeyen bir değer, İslamî anlamda söz konusu değildir. İnsanın nefsine dur diyecek gücü ve menfaatini öteleyecek kuvveti yakalaması için Kur’ân ve sünnet, muhatabına “empati” yaklaşımını önerir.
Turkish

Pages

Subscribe to RSS - beyza's blog