Veli KARATAŞ

1971 yılında İslahiye'de doğdu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı'nda 'On Dokuzuncu Yüzyılda Yenileşme Çabaları ve Osmanlı Ulemasının Tavrı' başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Veli Karataş, fakülte mezuniyeti sonrasında 2001'e kadar Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2001-2016 yılları arasında İstanbul'da hizmet veren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında eğitimcilik, danışmanlık ve yöneticilik yapmıştır. 2016'dan itibaren Milli Eğitim Bakanlığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Hayata Yalnızca Kafanı Banmak

"Yokum arkadaş düşünmekle varılan tada Hayata yalnızca kafanı banmak" Bu ifadeler, günümüzde dini, vahyi, nübüvveti, metafiziği, gaybı, maverayı, öteleri, kalbi, ruhu, duyguları velhasıl insanı insan yapan membaları, olmazsa olmaz hassalarımızı göz ardı edenlere bir şair tarafından çok çarpıcı bir uyarıdır aslında.

Allah Kimleri Sever Kimleri Sevmez

Allah muhsinleri sever. Bakara, 2/195; Âl-i İmrân, 3/134, 148; Mâide, 5/13, 93. Muhsin: Güzel davranan, bağışlayan, ikram eden, ihsan eden, iyilik eden.

"Fikre Tevhid, Hayata İstikamet" Veren Din

Tevhid, İslam’ın belki de ruhu ve özü diyebileceğimiz bir ana ilkedir. Sadece bir inanç ilkesi olarak değil kâinatı, insanı, bilgiyi, varlığı ve her şeyi okuma biçimi olarak görülmeli ve bir bütünsellik yaklaşımı olarak inancıyla, ibadetiyle, ahlakıyla, muamelatıyla dinin ve hayatın merkezine alınmalıdır.

Düşman Edinme Bilinci ve Şeytanla Mücadele

Düşmanı bilmek yetmez; düşmanlığına göre muamelede bulunmak, lüzumlu silahları kuşanmak ve tedbirleri almak da gerekir. "Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (şeytan), Allah’la sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır." (Fâtır, 35/6)

Hilkatin Maksadı: Marifet ve İbadet

Ey nefsim! Mutlak olana nispetle mukayyetsin sen. Senden beklenen haddini ve sınırlılığını bilmendir. Sana emanet olarak verilenleri sahiplenmemendir. Fakrının farkına varman, iftikar ile Rabbine iltica etmen ve ihlas ile ubûdiyet vazifesini yerine getirmendir.

Olmak ya da Olmamak

İnsan varoluşsal sahada yani zaman içindeki yaşantısı boyunca bir değerler sistemi içinde yaşamak zorundadır. Bu ya insan yapısı olan, sırf insani değerler sistemidir: Kapitalizm, komünizm, oligarşi, tiranlık... ya da aynı zamanda insanüstü olan ilahi değerler sistemidir: İslam.

İkircikli Münafık Psikolojisi

İman kalp ile tasdik ve dil ile ikrarın yanında bir mensubiyet ve tarafını seçme eylemidir aynı zamanda. Bir duruştur. Saf belirlemedir. Taşıdığı suyun Nemrut’un ateşini söndürmeye yetmeyeceğini bilse de İbrahim’in safında olduğunu gösterebilmektir, karınca gibi.

Ölüm Gerçeği

Hayata asıl anlamını katan ve mana kazandıran ölüm, artık büyük ölçüde hayatın dışına atılmaya, unutulmaya, neredeyse hiç akla getirilmemeye çalışılıyor; korkulan, kaçılan ve düşünülmek istenmeyen bir anlamsızlık yumağına dönüştürülüyor.

Adalet ve İman

Demek ki iman, kapısından bir kere girilen ve hep içeride kalınan bir daire değil, ömür boyu ve her durumda sınanan ve sürekli sorumluluklar yükleyen bir teslimiyet, bir hüküm verme, bir iddiasını ispat, bir taraf olma, bir söz, bir eylem, bir tavır alış ve bir duruş aynı zamanda!

Temizlik ve Mutluluk Algısını Temizlemek

Yaşadığımız dönemde, hemen her konuda niceliğin egemenliğine boyun eğen, maddiyatı ön plana çıkararak, hayatı sadece görünen âleme indirgeyen bir anlayış hüküm sürüyor. Gündelik hayatta zaman, dakikaların hızına ayarlı.
RSS - Veli KARATAŞ beslemesine abone olun.