Tarih

İslam’ın İlk Okulu: Erkam (ra)’ın Evi

İslâm’ın eğitime verdiği önem; ilk emrin “Oku!” olmasından tutun da ilk savaş esirlerinin okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmalarına kadar geniş bir yelpaze içerisinde örneklendirilebilinir.

Beytullah’ın Hikâyesi

Yıllar sonra putperestliğin baş göstermesiyle Kâbe ve çevresine putlar dikildi. İbrahim (as) dinini takip eden hanîfler haricindeki insanlar, Kâbe’yi her ne kadar putlara nispet etmeseler de putları Allah (cc) ile aralarında vasıta görerek onlara hediye sunup kurban kesiyorlardı.

Câhiliye: Allah’ı İdrak Edememe İdeolojisi

“Câhiliye(t)” kelimesi, “cehl” kökünden türetilmiş “câhil” kelimesinden yapılma bir mastardır; sözlüklerde bu kelimeye ilmin zıddı olarak “bilgisizlik, câhillik anlamı verilir. “Nefsin ilimden, bilgiden yoksun olması” durumunu ifade eder.

Mürekkebin Tadı

622 yıllık dikey, 20 milyon km2’lik yatay bir heybette, eğitim konusunu işlemek elbette ki bu mütevazı yazının konusu olamaz. Yazıyı verimli kılmak açısından alanın sınırlanması gerekecektir.

Osmanlı’da Eğitim

Haydi, bu yazının hatırına birkaç saatliğine kendinizi üç yüz yıl önce Kayseri’de yaşayan biri gibi hayal edin!

Oyun Bozuldu

Eğer miladi 632’den sonra yeryüzüne firavunlar gelmeyecek olsaydı Kitabullah’ta bize Musa(as)’ın Firavunla mücadelesinin anlatılmasına gerek kalmazdı.

Fetih Müjdesi ve İstanbul’un Manevi Değerleri

Kutlu fetih müjdesi, Gazi II. Murad Hân Hazretleri’nin yüreğini kor gibi yakıyordu. Bu aşka vâsıl olmak onun en büyük sevdasıydı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın müjdesine kim nail olmak istemezdi ki?

Bu Gece Meleklere Dokundun mu?

Yaşı kırkın üzerinde olanlar bilirler; bundan yirmi sene önce ne zaman ramazan hakkında konuşulması gerekse yaşı elli altmışı geçmiş olanlar söze hep “Ahh! Benim çocukluğumun ramazanları…” ifadesi gibi özlem ve hüzün dolu cümlelerle başlarlardı.

Ölsek De Ravza’nı Ruhumuz Bekler

Rivayet edilir ki cennetten dünya topraklarına gönderildiğimiz o günlerde, Âdem ve Havva Mekke topraklarında birbirlerine kavuştular.
RSS - Tarih beslemesine abone olun.