Tarih

İstanbul'un Fethi Hadisi

Hz. Peygamber (s.a.s)’in vefatından sonra, İslam toprakları fetih hareketleriyle oldukça genişlemiştir. Emevilerle başlayan İstanbul muhasaraları ise 1453’te Fatih’in İstanbul’u fethine kadar sonuçlanamamıştır.

Ezan: Özgürlük Çağrısı

Ezan; İslâm’ın en öncelikli iman ve ibadet esaslarını tüm insanlığa haykıran bir manifestodur. Ezan; Allah’ın mutlak hâkimiyetini bütün cihana ilan eden bir özgürlük neşîdesidir.

İbn Abdülber En-Nemerî

İbn Abdilber, ilköğreniminden sonra değişik hocalardan tefsir, fıkıh, hadis, cedel ve sîret tahsil etti. Endülüs dışına çıkmadan ilim tahsilini tamamladı ve 100’ü Endülüslü olmak üzere 107 âlimden icâzet aldı.İslam dünyasının doğusundaki âlimlerle mektuplaştı.

İbn Cemâa

Genç yaşta ders vermeye başlayan İbn Cemâa değişik medreselerde müderris olarak görevlerde bulundu. Kahire’deki Sâlihiyye Medresesi, Haşşâbiyye Zâviyesi, Kâmiliyye Medresesi Dârülhadisi ve Akmer Camii’nde ders verdi.

Moğultay b. Kılıç

Moğultay b. Kılıç, yaşıtları gibi ata binme ve ok atma yerine ilmî eserlere düşkün, yazmaya ve okumaya karşı çok gayretli idi. Onun gerçekten çok kitabı vardı. Vefat edinceye kadar da yazmaktan ve okumaktan hiç ayrı kalmadı.

Tac Ü Tahtın Kendisi ile Övündüğü Sultan

Selim, sadece 8 sene tahtta kaldı ama babasından aldığı toprakları 2,5 katına çıkarttı. Bir seferde bir ülkeyi tarihe gömdü. Hilafeti Osmanlı’ya getirdi. Onun döneminde Şia, Osmanlı için bir tehlike olmaktan çıktı.

Yavuz'a Yeni Bir İsim Gerek: “EBABİL”

Ne Selman Reis'le ne de daha sonra, en son Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'e, Kızıldeniz'e gönderdiklerimiz geri dönmediler. Dönmeyeceklerini bile bile kınaladık yolladık İsmailler'i... Bilsek ki Senin içindir, bu gün yine dünyanın öbür ucuna yollarız kınalı kuzularımızı... Dönmeseler de...

Makrîzî

Makrîzî, Ortaçağ İslâm dünyasının yetiştirdiği en büyük tarihçilerden biri olup siyasî tarih yanında iktisat tarihi, kültürel ve sosyal tarihe dair çalışmalarıyla meşhur olmuştur.

Asr-ı Saadette Takvim

İslâm, Arap kamerî takvimini benimsemiştir. Müslümanların dinî ibadetlerinin ritmini bugüne kadar belirleyen bu takvimdir. Bunun ötesinde güneş takviminin bazı şekilleri de İslâm tarihi boyunca tarımsal ve idarî meselelerle ilgili olarak bu güne dek kullanıla gelmiştir.
RSS - Tarih beslemesine abone olun.