Merve MAHMUTOĞLU

Dünyada Ramazan

Ramazan ayının Müslümanlar nezdinde diğer aylara nazaran güzîde bir yeri vardır. “On bir ayın sultanı” olan bu mübarek ay, Allah Teâlâ’nın mü’minlere bir ihsanı ve lütfudur.

Yesrib'de Üç Kabile

İslam öncesi Medine’nin sosyal yaşantısına göz attığımızda karşımıza Araplarla birlikte yaşayan üç Yahudi kabilesi çıkmaktadır: “Benî Kaynukâ, Benî Nadîr ve Benî Kureyzâ”. Bu etnik grupları incelemeden önce Yahudilerin kökenine değinmekte fayda olacağını düşünüyorum.

Şakku'l-Kamer (Ayın Yarılması)

İnsanoğlu, ne zaman ki kendilerini Allah'ın rıza, emir ve gayesine yeniden çevirmek için bir elçi gelse, gelen elçinin tebliğine bakmak yerine, ondan tabiat ötesi deliller, alametler göstermesini istemiştir.

Adalet Sultanı Hz. Ömer (r.a)

Hz. Ömer’in yaşantısına baktığımızda o, halifeliği döneminde halkı herhangi bir şeyden men ettiği yahut yapılması gereken bir karar aldığında bunu ilk önce kendi nefsinde ve evinde tatbik etmiş daha sonra insanlara aldığı karara uymalarını emretmiştir.
Subscribe to RSS - Merve MAHMUTOĞLU