Siyer-i Nebi Dersleri

Siyer-i Nebi Dersleri - 24: Necaşi'nin Huzurunda (Habeşistan Hicretleri II)

Ey hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavimdik. Ağaçtan ve taştan yapılmış putlara tapar, kendiliğinden ölmüş hayvanların etlerini yer, kız çocuklarını diri diri toprağa gömer, insanlık dışı bütün kötülükleri yapardık.

Siyer-i Nebi Dersleri 23 :Hiç Kimse O’nun Kadar Çile Çekmedi

Ukbe b. Ebî Muayt bir anda Makam-ı İbrahim’in yanında namaz kılmakta olan Efendimizin arkasından yaklaştı ve elbisesini boynuna dolayarak sıkmaya başladı. Muhammed aleyhisselam dizleri üzerine düştü.

Onlar Bizim Kahramanlarımız

Onlar Allah ve Rasûlü’nün razı olduğu, imanlarını amelleriyle ispatlamış, imanın hakikatine ermiş yüce insanlar. Onlar bizim önderlerimiz. Bize İslam’ı ulaştıran, imanımıza vesile olan, bizi cennete taşımak için dünyalarından vazgeçmiş fedakârlık tabloları.

Siyer-i Nebi Dersleri 21: Güneşi Sağ Elime Ay’ı Sol Elime...

İslam’ın yüce davetçisi düne kadar kendisine Muhammedü’l-Emin diyen Mekkelilerin, çocukluk arkadaşlarının hakaretlerini, gözünün içine baka baka söyledikleri yalanları, iftiraları hüzünle izledi; yüreği acıyla, gözleri yaşlarla doldu ama Allah dedi...

Siyer-i Nebi Dersleri - 20 : Allah Nûrunu Tamamlayacaktır

“Nûn. Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Senin için bitip tükenmez bir mükâfat vardır.”

Safa Tepesi'nden Rahmet Yağıyor

İslam’ın yüce davetçisi çıktığı bu çetin yolda en büyük düşmanlığı amcasından gördü. O, elindeki taşlarla İbrahim’in babası Âzer’i hatırlatıyordu. Bir yanda sevgi dolu bir yürek, diğer yanda anlamsız bir nefret vardı.

Siyer-i Nebi Dersleri-18: Önce En Yakın Akrabalarını Uyar

Erkâm’ın evinde, Rasûl’ün terbiyesi altında üç yıl süren ferdi ve gizli davet sonucunda vahyin inşa ettiği bir nesil yetişti. Bu nesil, İslam davetinin çekirdek kadrosu olan Kur’an nesliydi.

Siyer-i Nebi Dersleri-17: Safa Tepesi’nden Sonsuzluğa

Erkam b. Ebî’l-Erkam Müslüman olduğunda 17-18 yaşlarındaydı.[1] O, Kureyş’in güçlü ailelerinden Mahzumoğullarına mensuptu. Ümmetin firavunu olarak bilinen Ebû Cehil ve Kureyş’in kudretli lideri Velid b. Muğire bu ailedendi.

Siyer-i Nebi Dersleri-16: Bir İslam Davetçisi Hz. Ebû Bekir

Davetin ferdi olarak yürütüldüğü bu dönemde Hz. Ebû Bekir’in büyük hizmetleri oldu. O doğruluk ve dürüstlüğüyle tanınan, insanlar arasında sevilip sayılan, güven duyulan güzel bir kimseydi.

Siyer-i Nebi Dersleri-15: İlk Müslümanlar

Efendimiz ve Hatice’nin yuvasında büyüyen nesil, İslam’ın öncüleri oldu. Onların Müslüman oluşuyla ilk İslam ailesi oluştu. İslam daveti yeryüzüne bu evden ulaştı. Öyleyse işe önce evden, aileden başlanmalıydı. Önce ailede İslam’ı yaşamak ve hâkim kılmak gerekliydi.
Subscribe to RSS - Siyer-i Nebi Dersleri