Naatler

Fî Nâ't-ı Seyyidi'l-enâm Aleyhi't-tahiyyeti Ve's-selâm

Muhammed-i Arabî kim Resûl-i ekmeldür (Arap milletinden olan peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselâtü vesselâm ki en mükemmel Rasûl'dür.) Takarrüb ile kamu enbiyadan efdaldür (Allah’a yakınlığı hasebiyle nebîlerin cümlesinden faziletlidir)

Na't - III

Yanarsam nâr-ı ‘aşkıñla yanayım yâ Resûlallâh (Yanarsam aşkının ateşiyle yanayım ya Reslullah) Ezelden bagrı yanık bir gedâyım yâ Resûlallâh (Ezelden bağrı yanık bir fakirim ya Resulullah)

Naat

ipekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere

Naat-ı Şerif

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ'dır bu Nazargâh-ı İlâhî'dir Makâm-ı Mustafâ'dır bu

Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi - Mehmet Akif ERSOY

Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed, Aylar bize hep muharrem oldu! Akşam ne güneşli bir geceydi.

Su Kasidesi

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su

Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

On Sekiz Bin Âleme Server Olan Muhammed

On sekiz bin âleme server olan Muhammed

Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed

 

Kayıt

Korku salardı inceliğin acıman tevazuun
Dünya ve insan çıkmazlarına yumuşak bakışın

Ara Çağrı

Sen bir taze haber gibi gelmiştin unutmadım 
Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım

Olağanüstüler

Gelip düşte onu muştuladılar
En ulu insana yüklüsün diye

RSS - Naatler beslemesine abone olun.