Peygamberimizin Ahlakı

Örnek İnsan Hz. Peygamber

Kendi yanlışlarını bildiren ayetleri okumaktan geri durmadı, bunların ibadette okunmasını emretmekten çekinmedi. Tarihte bunun başka örneği yok. kendisini kanun üstü görmezdi (kul innî ehafu in aseytü Rabbî azabe yevmin azim 39/12)

Efendimizin Şakalaşma ve Mizah Anlayışında Ölçü: Latife Latif Gerek

Peygamber Efendimiz (sas) yalnızken bir ordunun başındaymış gibi ciddi ve celâlet sahibi idi. Ancak ashabının yanında mübarek yüzünden tebessüm hiç eksik olmazdı. Eşsiz sohbetinde güzel ve latif kelâmın etkisi hissedilirdi.

BOYKOT

İslam ülkelerinin tek tek başlarına gelenler gözümüzün önünde durmaktadır. Bu duruma yönelik geliştirilebilecek ilk tepki İslam coğrafyasında Müslümanların düşmanları karşısında birbirlerinin yardımlarına koşmalarıdır.

Sağ Elime Güneşi, Sol Elime Ay’ı Verseler…

“Ben, nefsimin hoşuna giden ve “sıratı müstekîm” üzere olmama engel olan vereceğiniz ücreti değil, sizin elinizde bulunanlar da dâhil her şeyin sahibi olan ve tasarrufu elinde bulunduran Allah’ın lütfedeceği o büyük karşılığı bekliyorum.

Suyunu Taştan Çıkaranların Hikâyesi

Hac sonrası merak ediyorsun: Haccın makbul mü? Hayatına bir bak: Allah ile araya giren unsurlar temizlenmiş mi? Yoksa hiçbir değişiklik yok mu, “Hacı” unvanını almaktan gayrı?

Yâ Hû: Dervişin Zikri Ne ise Fikri O Olmalı

Zikr” kelimesi ve türevleri (mezkûr, zikrâ, tezekkür, tezkira, zekera…) Kur’ân-ı Kerim’de 292 yerde geçer. İslâmî kavramlardan, anlamı en çok daraltılanlardan biri de “zikir”dir. Zira bu kavram çok geniş bir anlama ve muhtevaya sahip olduğu halde, neredeyse tek anlama indirgenmiştir.

Vefa Borcumuz: Salât

Kralın biri susamış ve su istemiş. Saray erkânında muhafızlar, şairler, dalkavuklar, medyumlar, müneccimler, kâhinler, din adamları bulunuyormuş. Krallarını, geniş bir halka oluşturmuş vaziyette ayakta dinliyorlarmış.

Muhabbetle Kalın – I

Resûlullah (sas), Allah’ı ve Resûlü’nü her şeyden çok sevmeyi, imanın şartı olarak saymıştır. Ebû Rezîn el-Akîl, kendisine: “Ey Allah’ın elçisi, iman nedir?” diye sorunca: “Allah ve Resûlü’nün, sana, her şeyden daha sevgili olmasıdır.” buyurmuştur.

Muhabbetle Kalın – II

Allah, Kendisinin değil de Resûl’ün örnek alınmasını istiyor. Çünkü ancak bizim gibi bir beşer, bize örneklik teşkil edebilir. Yemek yiyen, çarşılarda gezen, ölümün tüm insanları bulduğu gibi, O’nu da bulacağı bir beşer…
RSS - Peygamberimizin Ahlakı beslemesine abone olun.