Abdullah YILDIZ

1954 yılında Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Ayşehoca köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Adana İmam Hatip Lisesi’ni 1973 yılında bitirdi. Aynı yıl girdiği Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü’nden 1976’da mezun oldu. 1980’den itibaren çeşitli eğitim kurumlarında toplam 23 yıl öğretmenlik yaptı. 1976-1978 yıllarında haftalık Yeniden Milli Mücadele dergisinde; 1978-1980 döneminde aylık Pınar dergisinde yazılar yazdı. 1981’de Pınar Yayınları’nın oluşumunda yer aldı.  1991 yılından bu yana Umran dergisinde, Ocak 2001’den bu yana da her Salı günü Vakit/Yeni Akit gazetesinde yazıyor. 2006’da bir grup yazar arkadaşı ile birlikte kuruluşuna öncülük ettiği Namaz Gönüllüleri Platformu’nun halen devam eden çalışmaları, bütün Türkiye ve Avrupa’da binlerce insanın namazla buluşmasına ve namaz bilinci kazanmasına zemin hazırladı. Abdullah Yıldız evli olup, dört çocuk, üç de torun sahibidir.

Yayımlanmış eserleri:

 • Namaz –Bir Tevhid Eylemi (1991, Pınar y. 23 baskı)
 • Tarih Bilinci (1994, Pınar y., 5 baskı)
 • Kur’ân’ı Anlamaya Giriş – Kur’ân’ı Anlamak Farzdır (1997, Pınar y., 4 baskı)
 • 28 Şubat - Belgeler (2000, Pınar y., 2 baskı)
 • Meşrutiyetten Cumhuriyete İktidar Kavgaları ve Sanal İrtica (2001, Pınar y., 2 baskı)
 • Kur’ân’ın Hayata Müdahalesi (Edisyon, 2004, Umran, promosyon)
 • 21.Yüzyıl ve İslâm’ın İmkânları – Konuşmalar (Edisyon, 2005, Umran, promosyon)
 • Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar, (2006, Araştırma ve Kültür Vakfı)
 • Yusuf’un Üç Gömleği (2006, Pınar y., 5 baskı)
 • Haydi Namaza (2006, Pınar y., 4 baskı)
 • Duâ - Söylemden Eyleme (2006, Pınar y., 3 baskı)
 • Yol Haritamız Kur’ân (2008, Pınar y., 5 baskı)
 • Ramazan’la Dirilmek (Edisyon, 2008, Pınar y.)
 • Hz. Şuayb – Namaz-Ticaret-Adalet (2009, Pınar y.)
 • Kalem ve Balyoz (2010, Pınar y.)
 • Kur’ân’ı Nasıl Okudular (2010, Pınar y.)
 • Kur’ân’ı Nasıl Anladılar (2011, Pınar y.)
 • Kur’ân’ı Nasıl Yaşadılar (2011, Pınar y.)
 • Oruç – Ötelere Seyahat (2011, Pınar y.)
 • Kırk Hadis Kırk Ders (2012, Pınar y.)

Yoğunlaşmış İbadet Mevsimi: “Üç Aylar”

Şu kısacık ömrümüzü neler uğruna tükettiğimizin, zamanımızı nasıl hoyratça harcadığımızın, imkân ve enerjimizi neler için seferber ettiğimizin, gündemimizi kimlerin ve nelerin işgal etmesine izin verdiğimizin hesabının tek tek görüleceği bir...

Hayâyı Kuşanan Adam: Hz. Yusuf (as)

Hayatın pek çok ân ve alanında doğru davranmak isteyenler için ve özellikle de iffetini korumak isteyen mümin şahsiyetler için hayâ timsali Hz. Yusuf kıssasında çok güzel dersler bulunmaktadır. “Andolsun ki, Yusuf ve kardeşlerinde, isteyenlere/arayıp-soranlara nice ibretler vardır.” (Yusuf 12/7)

Rasûlullah (sas) Gibi Namaz Kılmak

Namazdaki her hareketin mutmain olarak yapılması, o esnada yapılan dua ve zikirlerin anlamını düşünerek huşû duymak bakımından çok elzemdir. Acele ile, daha rükû‘a tam varmadan doğrulmak, tam doğrulmadan secdeye gitmek ve hemen secdeden kalkmak, daha oturmadan tekrar secdeye gitmek...

Efendimizin Şânı Yayılıyor, Düşmanlarının Soyu Kesiliyor

“Kevser”: Allah’ın (c.c) kutlu Rasûlü’ne (s) ahirette vereceği daha büyük iki nimettir ki; birincisi, kıyamet günü haşr meydanındaki Kevser havuzudur; ikincisi ise, cennette verilecek olan Kevser nehridir.

Ramazan ve Namaz

Ramazan Ay’ında İslâm’ın iki temel rüknü olan namazve oruç âdeta bütünleşir. Oruçlu midelerle huşû içerisinde kılınan namazlar, müminlere Tevhid’in hakikatini çok daha iyi kavratır ve yaşatır.

Mescid-i Nebi ve Namaz Merkezli İslâm Toplumunun İnşası

her alanda yeniden bir diriliş ve öze dönüş çabası içinde olan Müslümanlar, modern dünyanın bu ifsad edici saldırısı karşısında, camileri yeniden bir sığınak, bir merkez kılmak ve İslâm medeniyetini “namaz/cami merkezli” olarak tekrar inşa ve ihya etme görevi ile karşı karşıyalar.

Bir Lanetli Gelenek: İsrailoğulları ve Yahudiler

Bugün medya gücünü son derece etkili biçimde kullanan Siyonistler, insanlığın tek kurtuluş umudu olan İslâm’ın nûrunu söndürmek ve onu terörizmle, gerilikle özdeşleştirmek için her şeyi yapmakta ve İslam’da -sözde- çarpıklıklar arayarak insanların zihinlerinde kuşkular uyandırmaya çalışmaktadırlar.

Çanakkale’den Afrin’e “BEDR’İN ASLANLARI”

Müslümanların en belirleyici direnç ve dinamizm kaynağı olan “Allah yolunda Cihad ve Şehadet” aşkının en şahika örneklerini ise, ilk İslâm-Küfür savaşı olan Bedir Gazvesi’nde buluyoruz.

İslam Dinini Devletleştiren Bedir Savaşı*

"Allah'ım! İşte Kureyşliler savaş teçhizatlarıyla övünüyorlar, Senin rasûlünün yalancı olduğunu ispatlamaya gelmişler. Allah'ım! bana vadettiğin yardımı gönder. Allah'ım! Eğer senin kullarından oluşan bu küçük ordu helâk olursa, o zaman yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak."

Ezan: Bir Özgürlük Manifestosu

Ezan, sadece müminleri namaza davet etmek maksadıyla yapılan basit bir duyurudan ibaret değildir; o aynı zamanda İslâm’ın esaslarını en özlü bir şekilde haykıran bir tebliğ, bir özgürlük manifestosu ve tüm insanlığı tevhîd’e, şahâdet’e, tekbîr’e, salât’a ve felâh’a çağıran özlü bir davettir.
Subscribe to RSS - Abdullah YILDIZ