Peygamberimizin Ahlakı

Suyunu Taştan Çıkaranların Hikâyesi

Hac sonrası merak ediyorsun: Haccın makbul mü? Hayatına bir bak: Allah ile araya giren unsurlar temizlenmiş mi? Yoksa hiçbir değişiklik yok mu, “Hacı” unvanını almaktan gayrı?

Yâ Hû: Dervişin Zikri Ne ise Fikri O Olmalı

Zikr” kelimesi ve türevleri (mezkûr, zikrâ, tezekkür, tezkira, zekera…) Kur’ân-ı Kerim’de 292 yerde geçer. İslâmî kavramlardan, anlamı en çok daraltılanlardan biri de “zikir”dir. Zira bu kavram çok geniş bir anlama ve muhtevaya sahip olduğu halde, neredeyse tek anlama indirgenmiştir.

Vefa Borcumuz: Salât

Kralın biri susamış ve su istemiş. Saray erkânında muhafızlar, şairler, dalkavuklar, medyumlar, müneccimler, kâhinler, din adamları bulunuyormuş. Krallarını, geniş bir halka oluşturmuş vaziyette ayakta dinliyorlarmış.

Muhabbetle Kalın – I

Resûlullah (sas), Allah’ı ve Resûlü’nü her şeyden çok sevmeyi, imanın şartı olarak saymıştır. Ebû Rezîn el-Akîl, kendisine: “Ey Allah’ın elçisi, iman nedir?” diye sorunca: “Allah ve Resûlü’nün, sana, her şeyden daha sevgili olmasıdır.” buyurmuştur.

Muhabbetle Kalın – II

Allah, Kendisinin değil de Resûl’ün örnek alınmasını istiyor. Çünkü ancak bizim gibi bir beşer, bize örneklik teşkil edebilir. Yemek yiyen, çarşılarda gezen, ölümün tüm insanları bulduğu gibi, O’nu da bulacağı bir beşer…

Yanıyor Adam!

- Yanıyor adam! Su getirin! -Aman Allah’ım! Hadi, hadi! Şu paltoyu ıslatıp da üzerine kapatalım! Adam göz göre göre yanıyor! Yetişiiin!

Canımızdan Daha Yakın

Allah, peygamberleri insanlar arasından seçmiş ve insanlığı uyarmak için görevlendirmiştir. Seçilen bu peygamberlerin varlığı, her şeyden önce Allah’ın dünyayı yaratıp da terk etmediğini ve âlemlere rahmetinin devam ettiğini göstermesi açısından önemlidir.

Eğleneceğiz ve Dinleneceğiz Ama Nasıl?

Eğlenmek için yaratıldığımıza iman edemeyeceğimiz gibi eğlenmek için yaratılmış gibi davranmayı da kabul edemeyiz. Çocuğumuzdan büyüğümüze kadar hepimiz eğlenebiliriz. Eğlenme zamanımız olabilir ancak bu eğlenmemiz bir gaye veya yaşamın kendisi hâline geldiği zaman mubahlık sınırlarını aşmış olur.

İki Dünyanın Eşiğinde – III

Devran devranlığını, kul kulluğunu yaptı ve aradan yıllar geçti. Selçuklunun güneşi sarardı. Moğollara tabi olmayı ve onlara vergi vermeyi kabul ettiler.

İki Dünyanın Eşiğinde – II

Geri dönenler Kayı aşiretinin oldukça büyük bir bölümüydü. Ertuğrul’la kalmayı tercih edenler ise azdan da az. Eli silah tutan dört yüz erkek ve onların aileleri. Ertuğrul’sa daha çok küçük.
Subscribe to RSS - Peygamberimizin Ahlakı