Siyer-i Nebi Dersleri

Siyer-i Nebi Dersleri 31: Akabe Biatları

Geliniz, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık etmemek, zina yapmamak, çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmemek, kimseye iftirada bulunmamak, asla yalan söylememek ve hiçbir hayırlı işte bana muhalefet etmemek üzere biat ediniz.

Siyer-i Nebi Dersleri 29: Miraca Giden Yol Taif’ten Geçer

Yola çıktığında henüz sabah olmamıştı. Elinde asası, yüreğinde umudu, yanında öz oğlu kadar çok sevdiği Zeyd b. Hârise vardı. Tâif’e gidiyordu. Ebû Talib’ten sonra Mekke’de yaşamak mümkün değildi.

Siyer-i Nebi Dersleri-28: HÜZÜN YILI

Allah Rasûlü davetinin en zorlu günlerini yaşıyordu. Evinde bile rahat bırakılmıyor, evi taşlanıyor, kapısının önüne pislikler dökülüyor, mescidde ağır hakaretlere, işkencelere uğruyor, sokaklarda yürürken taşlanıyor, başına topraklar dökülüyordu.

Müslümanların Boykotla İmtihanı

Mekke’nin firavunları, aldıkları bu kararla Hâşimoğullarıyla olan tüm akrabalık bağlarını koparıyor; ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan Hâşimoğulları’nı çökertmeyi ve onları Muhammed aleyhisselâm’ı teslime mecbur etmeyi düşünüyorlardı.

Habeşistan Hicretleri -I

“Habeşistan’a gidin. Orada halkına zulmetmeyen adil bir hükümdar vardır. Orası doğruluk ülkesidir. Allah Teâlâ bir kolaylık gösterinceye kadar orada kalın.”

Siyer-i Nebi Dersleri 26: Hz. Ömer

“Ömer’in Müslüman oluşu bir fetih, hicreti zafer, halifeliği Allah’tan rahmetti. Biz, Ömer Müslüman oluncaya kadar Kâbe'de namaz kılamazdık. O Müslüman olunca Kureyş’le savaştı, mücadele etti. O Kâbe’nin yanında namazını kıldı. Biz de onunla namaz kılabildik.”

Hz. Hamza Müslüman Oluyor

O günlerde kâfirleri en çok rahatsız edecek şey, Müslüman olmaktı. Hz. Hamza Müslüman oluşuyla küfrü kalbinden vurmuştu. Mümin böyle olmalı, her dönemde küfrü rahatsız edecek, huzurunu kaçırabilecek en güçlü silahı bulmalı ve onu kullanmalıydı.

Siyer-i Nebi Dersleri - 24: Necaşi'nin Huzurunda (Habeşistan Hicretleri II)

Ey hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavimdik. Ağaçtan ve taştan yapılmış putlara tapar, kendiliğinden ölmüş hayvanların etlerini yer, kız çocuklarını diri diri toprağa gömer, insanlık dışı bütün kötülükleri yapardık.

Siyer-i Nebi Dersleri 23 :Hiç Kimse O’nun Kadar Çile Çekmedi

Ukbe b. Ebî Muayt bir anda Makam-ı İbrahim’in yanında namaz kılmakta olan Efendimizin arkasından yaklaştı ve elbisesini boynuna dolayarak sıkmaya başladı. Muhammed aleyhisselam dizleri üzerine düştü.

Onlar Bizim Kahramanlarımız

Onlar Allah ve Rasûlü’nün razı olduğu, imanlarını amelleriyle ispatlamış, imanın hakikatine ermiş yüce insanlar. Onlar bizim önderlerimiz. Bize İslam’ı ulaştıran, imanımıza vesile olan, bizi cennete taşımak için dünyalarından vazgeçmiş fedakârlık tabloları.
RSS - Siyer-i Nebi Dersleri beslemesine abone olun.