• İslam Kardeşliği

  Mutlu BİNİCİ

 • Yağmurları Küstüren Toprak: İsrailoğulları - I

  Erol DEMİRYÜREK

 • Hz. Peygamber'in Evindeki Yetimler

  Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN

 • Ümmetin Hakimi: Ebu’d-Derdâ (r.a)

  Rihan KIVLIĞ

 • Tek Başına Bir Ümmet

  Osman SÜNGÜ

Siyeri Nebi Dersleri

Siyer-i Nebi Dersleri 26: Hz. Ömer

“Ömer’in Müslüman oluşu bir fetih, hicreti zafer, halifeliği Allah’tan rahmetti. Biz, Ömer Müslüman oluncaya kadar Kâbe'de namaz kılamazdık. O Müslüman olunca Kureyş’le savaştı, mücadele etti. O Kâbe’nin yanında namazını kıldı. Biz de onunla namaz kılabildik.”

Devamı...

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah, onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize çıkarmaz. Hem de onlar için can yakıcı bir azab vardır." Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi üç kere tekrarladı. Ebû Zer:

- Bu kimseler tam bir mahrumiyete ve hüsrana uğramışlar. Bunlar kimlerdir, Ey Allah'ın Rasûlü? diye sordu. Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de:

"Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını iyi bir fiyatla satmaya çalışandır" cevabını verdi.

(Müslim, Îmân 171.)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Eğer Allah seni, herhangi bir müslümanı sevmekle rızıklandırırsa, sen bunun elden gitmesini önlemek için çok çaba göster!"

Hz. Ömer radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Nuh Aleyhisselâm

Hz. İdris aleyhisselâmın vefatından sonra insanlar şeytanın tuzaklarına düşerek doğru yoldan sapmışlardı. Yüce Rabbimiz  bu  insanlara doğru yolu göstermek ve yaratılış amaçlarını hatırlatmak için Hz. Nûh aleyhisselâmı peygamber olarak gönderdi:

“Andolsun,  Biz  kavmine Nûh'u gönderdik. Dedi ki: ‘Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım."

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

"Akrabasının yaptığı iyiliğe aynısıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz; akrabayı koruyup gözeten adam, kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir." 

(Buhârî, Edeb 15. )

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

"Akla sen gelirsin güzel deyince

Senden daha şirin doğmadı bence

Bütün kusurlardan arıtılmışsın

Sanki yaratıldın kendi gönlünce."

[ Hassân b. Sâbit (r.a) ]


şiirin devamı tümü

Siyer i Nebi Dergisi