• Müminlerin Annesi Hz. Âişe

  Mutlu BİNİCİ

 • İki Damla İki İz

  Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Bedir'de Yardıma Gelen Melekler

  Muhammed Emin YILDIRIM

 • Ağlama Kızım, Cennette Buluşacağız!

  Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN

 • Hz. Peygamberin Mesajlarında Kadının Eğitimi

  Dr. Emine Gümüş BÖKE

Siyer-i Nebi Dersleri

İslâm Kardeşliği

Mekkeli muhacirler Medine’ye geldiğinde, Medineliler onlara niçin geldiklerini ve burada ne kadar kalacaklarını sormadılar. Onlara bir sığıntı, mülteci muamelesi yapmadılar. Onlar için çadır kentler, insanlık vicdanını yaralayacak sığınma kampları da hazırlamadılar.

Peygamberimiz Cevaplıyor

Evs İbni Evs radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur, buyurunca, ashâb-ı kirâm:

Yâ Resûlallah! Vefat ettiğin ve senden hiçbir eser kalmadığı zaman salâtü selâmlarımız sana nasıl sunulur? diye sordular.

Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm:

Allah Teâlâ peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi toprağa haram kıldı, buyurdu.

(Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26.)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

Ebu’d-Derdâ bir cenaze gördüğünde şöyle derdi: 

“Siz gidin, biz de arkanızdan geliyoruz. Ölümden daha güzel ve büyük bir nasihat yoktur. Vaiz olarak insana ölüm kâfidir. İnsanların birbiri ardına gittiklerini gördüğü halde bundan ibret almayan kişinin aklı yoktur.”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Salih Aleyhisselâm - Deve Sahibi Nebî

“Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik. Salih: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir: Allah'ın bu dişi devesi size bir belgedir; onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acı bir azap yakalar" dedi.” (Araf Suresi, 7/73)

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ebû Hureyre radıyallâhu anh'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Hüsn-i zan, kulluğun güzelliğindendir."

(Ebû Dâvûd, edeb 28.)

.

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi