• Efendimiz’in Bir Rüyası

  Prof Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • Hz. Abdullah b. Cahş (r. anh)

  Mutlu BİNİCİ

 • İslâm Toplumunun İnşası

  Abdullah YILDIZ

 • Tevhid Önderleri

  Osman SÜNGÜ

 • Çekişmeyin! Yoksa Gücünüz Gider

  Halit AKILLI

Siyer-i Nebi Dersleri

Allah Nurunu Tamamlayacaktır

“Kâf. Bu yüce Kur’an’a yemin olsun ki, onlar içlerinden bir uyarıcı gelmesine hayret ettiler, bu ne tuhaf bir şey, dediler.”

Onlar Allah’ın Rasûlü’nü anlayamadılar, peygamberlik geçici bir hevestir, unutulur gider diye düşündüler. Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere şehrin dürüst, erdemli gençlerinin Müslüman oluşunu; insan yerine koymadıkları kölelerin, gariplerin yeni dine akın etmelerini şaşkınlıkla izlediler.

yazının tamamı

Peygamberimiz Cevaplıyor

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bir adam geldi ve şöyle dedi:

- Ey Allah’ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu:

- “Güçlü-kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, cimriliğin üzerinde, fakir düşmekten endişe etmekteyken, daha büyük zengin olmayı düşlerken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.”

(Buhârî, Zekât 11, Vasâyâ 17; Müslim, Zekât 92.)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

“Mü’min kimse günahlarını, her an üzerine düşüverecek bir dağ gibi görür. (Açıktan ve çokça günah işleyen) fâcir ise günahlarını, burnu üzerine konan ve kovalayınca hemen kaçıverecek bir sinek gibi görür.”

Hz. Abdullah b. Mes’ûd radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

İman, Hicret ve Cihat: Lût (a.s)

Kur’an-ı Kerim’de 27 yerde geçen “Lût” kelimesinin İbranice veya Süryanice olduğu ileri sürülmektedir. Lût’un (a.s), âlemlere üstün kılındığı, kendisine diğer peygamberler gibi ilim ve hikmet verildiği, salihlerden olduğu, ilahi rahmete kabul edildiği haber verilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’inHz. Lût (a.s) ile ilgili açıklamaları, hem mü’minler için her zaman güzel bir örnek olması; hem detahrif edilmiş Tevrat’ta yer alan adi, bayağıve alçakça iftiraların reddi içindir. Bu açıklamalarla,Onun bir rahmet peygamberi olduğu, Allah’ın ondan razı ve hoşnut bulunduğu, ilim ve hikmet ile desteklenerek âlemlere üstün kılındığıbelirtilmiş ve böylece Hz. Lût Peygamber hakkında uydurulmuş olan ne kadar adi, bayağıve alçakçaiftiralar varsa hepsi,hakîkiTevrat ve İncil’i tasdik eden Yüce Kur’an’daAllah tarafından reddedilmiştir.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ebû Hureyre'den nakledildiğine göre, Allah Rasûlü (sas) şöyle buyurmuştur: 

"Allah'a ve âhiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve âhiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve âhiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun." (Ebû Dâvûd, Edeb 122. 123.)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Anlatamam ya Nebi ben Seni anlatamam 
Taş kesilmiş kalbimi aşkınla ağlatamam

İncinir kelamımla korkarım yüce gönlün
Kirlenmiş harflerimde, mahcubiyet ve hüzün...

Tut elimden kaldır ki muhabbeti tadayım
Yoksa günahlarımla cehenneme adayım

...

tümü / şiirin devamı

Siyer i Nebi Dergisi