• Şefâat-ı Rasûl

  Erol DEMİRYÜREK

 • Hz. Peygamber'in Yahudilerle Mücadelesi

  Muhammed Emin YILDIRIM

 • Mü'min Emindir

  Nureddin YILDIZ

 • MÜNAFIK

  Yüksel ÖZGÜN

 • SÜNNETE BAĞLILIK - IV

  Doç. Dr. Aynur URALER

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû Hureyre (r.anh) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s), "Şakî (bedbaht) dışında kimse cehennem ateşine girmez" buyurmuş, "Ey Allah'In Rasûlü, şakî kimdir?"diye kendisine sorulunca da, "Şakî, Allah için hiçbir ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü (günahı) terketmeyen kimsedir" cevabını vermiştir. 

(İbn Mâce, Zühd, 35; İbn Hanbel, II, 349)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"İmanın zirvesi başa gelene sabır, kadere rıza, samimi bir tevekkül ve Allah’a boyun eğmektir.”

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Bıçağın Kesmediği Kurbanlık: Hz. İsmail (a.s)

Hz. İbrahim’in (a.s) zor yıllarıydı. Ciğerparesi, duasının meyvesi İsmail’inden ve iman âbidesi, tevekkül incisi Hacer’inden uzaklardaydı. Ama bütün bunlar ilâhî bir imtihandan başka bir şey değildi. Dünya kulluk dünyası, hayat tamamen imtihandı. Kendileri en güzel örnek olan Hz. İbrahim ve beraberindekilerin yaşayarak bizlere gösterdikleri Allah’a kulluktu. Allah’ın dostları en ağır sınavlardan geçiyordu. Babası, İsmail’e yaklaştı ve şöyle dedi: “Ey yavrucuğum, seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Buna ne dersin?” Hz. İbrahim (a.s)’e teslimiyet abidesi halim bir oğul verilmişti. Babasına: “Ey babacığım, ne emrolunuyorsan yap! Sen, beni inşallah sabredenlerden bulacaksın” dedi.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ebû Hureyre (r.a.) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir:

"Bir kul, namaz kıldığı yerde (bir sonraki) namazı bekleyerek kaldığı müddetçe, namazda olmaya devam eder. O kimse (yerinden) ayrılıncaya veya abdesti bozuluncaya kadar, melekler kendisi için: "Allahım onu bağışla, ona rahmet et" diye dua ederler.

(Buhârî, Salât 87, ezan 36; Müslim, Mesâcid 274,273.)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Üzülme!

Hangi Peygamber rahatta?

Adem, şeytanla savaşta. Nuh, tufanda; Hud, sütunlarda; Salih, kayalarda. 

Lut, bitmeyen gecenin sabahında.

İbrahim, nârda; İsmail, kurbanda; Eyüp, yarada; Yusuf, kuyuda; Yunus, karanlıklarda.

Rabbin seni bırakmadı, darılmadı da.

Tebessümünle güller açılır laleler coşar. Sümbül nur saçar, reyhan kokar.

İbn Mesud, hüzünle okusun Kuran’ı. Zeyd, hüzünle yazsın kelâmı. Ardında gece neşvesi var.

Taif’ten miraca yol var.

...

tümü / şiirin devamı

Siyer i Nebi Dergisi