• Cenneti Arzulayın

  Mutlu BİNİCİ

 • Derinlikli Dinî Hayat

  Prof Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Hz. Musa Aleyhisselâm

  Osman SÜNGÜ

 • “Yavrucuğum!”

  Prof Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • Hicreti Düşünmek

  Nureddin YILDIZ

Siyer-i Nebi Dersleri

Hz. Hamza Müslüman Oluyor

Hz. Hamza orta boylu, güçlü kuvvetli, ok ve kılıcı çok iyi kullanan bir silahşör, sırtı yere gelmeyen bir pehlivandı. Son derece cesur biri olan Hamza, Mekke çevresindeki dağlarda, vadilerde avcılık yapardı. O şimdi avdan dönüyor, her zaman yaptığı gibi evine girmeden önce Kâbe’ye gitmek, Allah'ın evini tavaf etmek istiyordu. İbn Cüdan'ın cariyesi tam bu sırada karşısına çıkmıştı:

yazının tamamı

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû Abdullah Târık İbni Şihâb el-Becelî el-Ahmesî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ayağını özengiye koymuş vaziyette iken, bir adam:

– Hangi cihad daha faziletlidir? diye sordu. Peygamberimiz:

– “Zâlim sultan katında söylenen hak söz” buyurdular.

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

“Nebinizin sünnetini terk ederseniz, saptınız gitti demektir.”

Abdullah b. Mesud radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

İman, Hicret ve Cihat: Lût (a.s)

Kur’an-ı Kerim’de 27 yerde geçen “Lût” kelimesinin İbranice veya Süryanice olduğu ileri sürülmektedir. Lût’un (a.s), âlemlere üstün kılındığı, kendisine diğer peygamberler gibi ilim ve hikmet verildiği, salihlerden olduğu, ilahi rahmete kabul edildiği haber verilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’inHz. Lût (a.s) ile ilgili açıklamaları, hem mü’minler için her zaman güzel bir örnek olması; hem detahrif edilmiş Tevrat’ta yer alan adi, bayağıve alçakça iftiraların reddi içindir. Bu açıklamalarla,Onun bir rahmet peygamberi olduğu, Allah’ın ondan razı ve hoşnut bulunduğu, ilim ve hikmet ile desteklenerek âlemlere üstün kılındığıbelirtilmiş ve böylece Hz. Lût Peygamber hakkında uydurulmuş olan ne kadar adi, bayağıve alçakçaiftiralar varsa hepsi,hakîkiTevrat ve İncil’i tasdik eden Yüce Kur’an’daAllah tarafından reddedilmiştir.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Abdullah İbni Mes’ud radıyallahu anh şöyle dedi:

"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, gönderildiği kavim tarafından dövülüp yüzü kanatılan, bir taraftan yüzündeki kanı silen bir taraftan da “Ey Allahım, halkımı bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar” diyen bir peygamberi anlatması hâlâ gözlerimin önündedir."

(Buhârî Enbiyâ, 54)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Kainatı yarattı senin aşkına Rabbim

Güneş bile doğmazdı sen olmasan habibim

Sultanların sultanı şah-ı Muhammed sensin

Sekiz cennet kokulu sevilen Ahmed sensin

Tutuşup hasretinle kalem yansın, el yansın

Adını zikreyleyen dudak yansın, dil yansın

...

tümü / şiirin devamı