• Allah Yolunda Cihad

  Mutlu BİNİCİ

 • Bedrin Kılıçları Kulluğa Ayna İdi

  Umut AĞBAYRAM

 • Sünnete Bağlılık VI

  Doç. Dr. Aynur URALER

 • Süfyân b. Uyeyne

  Erkam GÖRÜCÜOĞLU

 • Nebevi Yol: İstikamet Üzere Olmak

  Dr. Emine Gümüş BÖKE

Siyeri Nebi Dersleri

Siyer-i Nebi Dersleri 26: Hz. Ömer

“Ömer’in Müslüman oluşu bir fetih, hicreti zafer, halifeliği Allah’tan rahmetti. Biz, Ömer Müslüman oluncaya kadar Kâbe'de namaz kılamazdık. O Müslüman olunca Kureyş’le savaştı, mücadele etti. O Kâbe’nin yanında namazını kıldı. Biz de onunla namaz kılabildik.”

Devamı...

Peygamberimiz Cevaplıyor

"Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah, onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize çıkarmaz. Hem de onlar için can yakıcı bir azab vardır."

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi üç kere tekrarladı. Ebû Zer:

- Bu kimseler tam bir mahrumiyete ve hüsrana uğramışlar. Bunlar kimlerdir, Ey Allah'ın Resûlü? diye sordu. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de:

"Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını iyi bir fiyatla satmaya çalışandır" cevabını verdi.

(Müslim, Îmân 171.)


tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Yüce Allah'a sevimli gelen en güzel söz, kulun; "Günahlarımı itiraf ediyorum, bana ihsan ettiğin nimetleri de itiraf ediyroum. Beni bağışla, günahlarımı bağışlayan da yalnızca Sensin!" demesidir."

Abdullah ibn Mes'ûd radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Tevhid Önderleri Peygamberler Tarihi-I Çıktı

Peygamberler insanların öncüleri ve rehberleridir. Onlar, Rablerine kavuşmak isteyen mü’minlerin en güzel örnekleridir. Şu kirlenmiş dünyada tertemiz kalabilmenin mücadelesini verenlerdir. Onlar, bizzat Allah tarafından korunmuşlardır. Allah’ın razı olduğu kimseler ancak bu peygamberlerin yolunu takip edenlerdir.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Ebu Hureyre radıyallâhu anh' den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur :

"Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah ancak yüceltir."

Müslim, Birr 69.

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Aşkına Muhammed'in / Yunus Emre

Hak yarattı âlemi, aşkına Muhammed'in

Ay ü günü yarattı, şevkine Muhammed'in

Ol! dedi oldu âlem, yazıldı levh ü kalem

Okundu hatm-i kelâm, şanına Muhammed'in

Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular

Resmi geçit yaptılar, aşkına Muhammed'in

şiirin devamı tümü

Siyer i Nebi Dergisi