• Medine İslam Devleti

  Mutlu BİNİCİ

 • Efendimizle Bir Gün

  Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • Sevgiliyi Razı Eden Ödül (Şefâat-ı Rasûl)

  Erol DEMİRYÜREK

 • Toplumların ve İlimlerin Teşekkülünde Peygamberlik

  Dr. Abdülkadir MACİT

 • Ashâbının Rasûlullah'a Bağlılığı

  Doç. Dr. Aynur URALER

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"İnsanı helâke sürükleyen yedi şeyden sakınınız." Sahâbîler:

– Yâ Rasûlallah! Bu yedi şey nedir? diye sordular. Rasûl-i Ekrem şöyle buyurdu:

"Allah'a şirk koşmak, sihir ve büyü yapmak, – haklı olarak öldürülen müstesna- Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir insanı öldürmek, fâiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında harpten kaçmak, evli olup hiçbir şeyden haberi olmayan namusuna düşkün müslüman kadınlara zina isnad etmek."

(Buhârî, Vasâyâ 23, Tıb 48, Hudûd 44; Müslim, Îmân 145.)

.

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Günah işlemekten vazgeçmek, tevbe ile uğraşmaktan daha kolaydır." 

Hz. Ömer radıyallahu anh 

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Salih Aleyhisselâm - Deve Sahibi Nebî

“Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik. Salih: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir: Allah'ın bu dişi devesi size bir belgedir; onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acı bir azap yakalar" dedi.” (Araf Suresi, 7/73)

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk'in işittiğine göre, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

"İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır."

(Tirmizî, Tefsirul Kur'ân 5.)

.

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi