• Enes b. Nadr radıyallahu anh

  Mutlu BİNİCİ

 • Allah O'nu Sev Dedi

  Prof Dr. M. Yaşar KANDEMİR

 • Her İşin Başı İSLAM

  Prof Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Beyaz Elbiseli Melek ve Hikmet: Cibril Hadisi

  Erol DEMİRYÜREK

 • En Sevimli İslâmî Hizmet

  Nureddin YILDIZ

Siyeri Nebi Dersleri

Safa Tepesi'nden Rahmet Yağıyor

İslam’ın yüce davetçisi çıktığı bu çetin yolda en büyük düşmanlığı amcasından gördü. O, elindeki taşlarla İbrahim’in babası Âzer’i hatırlatıyordu. Bir yanda sevgi dolu bir yürek, diğer yanda anlamsız bir nefret vardı.

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebu’l-Abbâs Sehl İbni Sa’d es-Sâidî radıyallahu anh’ın söylediğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bir adam geldi ve:

–Yâ Resûlallah! Bana, yaptığım zaman hem Allah’ın hem de insanların beni seveceği bir iş söyle, dedi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem:

– “Dünya ve dünyalıklardan yüz çevir, Allah seni sevsin; halkın elinde olandan yüz çevir, insanlar seni sevsin” buyurdu.

(İbni Mâce, Zühd 1.)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Başın vücuttaki yeri ne ise, sabrın da imandaki yeri aynıdır." 

Hz. Ali radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Salih Aleyhisselâm - Deve Sahibi Nebî

“Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik. Salih: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir: Allah'ın bu dişi devesi size bir belgedir; onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acı bir azap yakalar" dedi.” (Araf Suresi, 7/73)

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Enes b. Mâlik radıyallâhu anh' den nakledildiğine göre Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu:

"Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur."

(İbn Hanbel, 3, 134.)

tüm hadisler

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi