Sorularla Hz. Meymûne (r.anha)

Mutlu BİNİCİ – Ayşegül BİLİCİ


      


1. Peygamber Efendimiz’in en son evlendiği validemiz kimdir?  

Cevap: Hz. Meymûne bint el-Hâris radiyallahu anha2. Hz. Meymûne kaç yılında doğdu?

Cevap: 590 yılı civarında doğdu.3. Hz. Meymûne’nin Peygamber Efendimizle evlenmeden önceki ismi nedir?

Cevap: Berre 4. Hz.Meymûne ne zaman Müslüman oldu?

Cevap: Hicretten önce İslamiyeti kabul etmiştir.,5. Peygamber Efendimiz (s.a.s)in Hz. Meymûne validemizin Müslüman olmadan evvelki ismi olan “Berre”yi “Meymûne” olarak değiştirmesinin sebebi nedir?

Cevap: Hz. Peygamber ve Müslümanlar, Mekke’den hicret ettikten yedi yıl sonra ilk kez güven içinde Mekke’ye gelmişlerdi.  Böyle bir bereket ve emniyetle şehre girebildikleri için Berre ismini orada “Meymûne” olarak değiştirdi.

Bir başka rivayete göre Hz. Peygamber “cömert, dürüst ve itaatkâr” anlamına gelen bu ismi taşımayı insanın kendini tezkiyesi olarak kabul ettiğinden adını Meymûne olarak değiştirmiştir.6. Hz. Meymûne validemizin annesinin adı nedir?

Cevap: Hind (Havle) bint Avf7. Hz. Abbas’ın eşi Ümmü’l-Fazl Lübâbe ile öz kardeş olan validemiz kimdir?

Cevap: Hz.Meymûne (r.anha)8.  Hâlid b. Velîd’in annesi Lübâbe es-Suğrâ ile öz kardeş olan validemiz kimdir?

Cevap: Hz.Meymûne (r.anha)

9. Hz. Hamza’nın eşi Selmâ bint Umeys ve  Cafer b. Ebî Tâlib’in eşi Esma bint Umeys ile anne bir kardeş olan validemiz kimdir?

Cevap:  Hz.Meymûne (r.anha)10. Rasûl-i Ekrem’le üç ay kadar evli kaldık­tan sonra vefat eden ve Hz.Meymûne ile anne bir kardeş olan validemiz kimdir?

Cevap: Zeyneb bint Huzeyme (r.anha)11. Hz. Meymûne, Peygamber Efendimizden önce kiminle evliydi?

Cevap: İslâm’ın zuhurundan bir süre önce evlendiği Mes’ûd b. Amr es-Sekafî’den ayrılmasının ardından Ebû Rühm b. Abdüluzzâ ile evlendi.12. Hz.Meymûne eşinin ölümünden sonra Peygamberimizle evlenmek istediğini kime söylemişti?

Cevap: Ümmü’l-Fazl Lübâbe

13. Peygamberimize Hz. Meymûne ile evlenmesini kim tavsiye etti?

Cevap: Hz. Abbas (veya Cafer b. Ebî Tâlib)

14.  Hz. Peygamber Hz. Meymûne ile nerede ve ne zaman evlenmiştir?

Cevap:  Zilkade ayının yedinci gününde Mekke-Medine yolu üze­rinde bugün Nüveyriye diye anılan Şerif mevkiinde evlenmiştir.

15. Bir’u Meune faciasına sebeb olan ve Hz. Meymune’nin de mensup olduğu Arap kabilesi hangisidir?

Cevap: Benî Âmir b. Sa’saa


16. Hz. Peygamberin hangi eşiyle evliliğinden sonra Âmir b. Sa’saa kabile­sine mensup heyetler Medine’ye gelip Hz. Peygamber’le görüşmüş ve kabile halkı İslâmiyet’i kabul etmiştir?

Cevap: Hz. Meymûne (r.anha)

17. Hz. Meymûne validemiz nerede ne zaman vefat etmiştir?

Cevap: Hz. Meymûne 51 (671) yılında Şerif’te ya­hut Mekke’de bulunduğu sırada vefat etti.

18. Hz. Meymûne validemiz nerede medfundur?

Cevap: Şerif’te.

19. Hz. Meymûne validemizin cenaze namazını kıldıran sahabi efendimiz kimdir?

Cevap: Abdullah b.Abbas (r.a)

20. Hz. Âişe validemiz “O bizim en müttakîmiz, akrabalık bağını en fazla gözetenimizdi” sözünü hangi annemiz için söylemiştir?

Cevap: Hz. Meymûne (r.anha)


21. Hz. Meymûne, Peygamber Efendimizden kaç hadis rivayet etmiştir?

Cevap: Yetmiş altı hadis rivayet etmiştir.

22. Hz. Meymûne validemizden kimler hadis nakletmiştir?

Cevap: Kız kardeşlerinin çocukları İbn Abbas, Abdullah b. Şeddâd, Yezîd b. Esam, Abdurrahman b. Sâib ile azatlıları Süleyman b. Yesâr ve Atâ b. Yesâr, İbn Abbas’ın azatlısı Küreyb ve başkaları hadis nakletmiştir.23. Rasûl-i Ekrem Efendimizin geceleyin nasıl ibadet ettiğini öğrenmek amacıyla teyzesi Hz. Meymune validemizin evinde yatan sahabi kimdir?

Cevap: Abdullah ibn Abbas (r.a)24. Halid bin Velid ile Abdullah ibn-i Abbas’ın teyzesi olan annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Meymûne (r.anha)25. Hz. Meymûne validemizin kız kardeşlerinin adları nelerdir?

Cevap: Zeynep binti Huzeyme, Ümmü’l-Fadl (Lübabetu’l-Kübrâ), Esma binti Umeys, Selma binti Umeys, Lübabetu’s-Suğrâ, Asma binti Hâris, Azze binti Hâris, Sellâme.26. Peygamber Efendimiz son evliliğini hangi tarihte yaptı?

Cevap: Hicretin 7. yılı Şevval ayında

27. Hz. Meymûne validemiz evlendiğinde kaç yaşındaydı?

Cevap: 36 yaşındaydı.

28. Peygamber Efendimiz vefatına sebep olan hastalığına hangi hanımının odasında yakalanmıştır?

Cevap: Hz. Meymûne (r.anha)

29. Hz. Meymûne validemiz hangi tarihte vefat etmiştir?

Cevap: Hicri 51’de


30. Peygamber Efendimizin en son vefat eden hanımı kimdir?

Cevap: Hz. Meymûne validemiz (r.anha)31. Yeryüzünün en hayırlı damatlarına sahip olma şerefi kazanan hanım kimdir?

Cevap: Hz. Meymûne validemizin annesi Hind binti Avf  b. Zübeyr b. Hâris ( Damatları; Peygamber Efendimiz (s.a.s), Cafer b. Ebî Tâlib, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ali, Hz. Hamza, Hz. Abbas)

 

32. Sevgili Peygamberimiz ile Meymûne validemizin nikâhını hangi sahabi kıymıştır?

Cevap:  Hz. Cafer (r.a)

33. Hz. Meymûne validemiz vefat ettiğinde kaç yaşında idi?

Cevap: 80 veya 81

Yazar: 

Yorumlar

Çok güzel olmuş

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.