Cüz’ün fi hizikrü’l-muhâcirin min Kureyş ve hulefâihim ve mevâlîhîm hâssaten.

DİMYATÎ

ahsil hayatına Dimyat'ta fıkıh okuyarak başladı. Daha sonra hocası onu hadis öğrenmeye teşvik etti. İskenderiye’ye gitti. Buradaki muhaddislerden faydalandı. Kahire’de dönemin ünlü hadis âlimlerinden ders aldı ve onlardan rivayetlerde bulundu.
Turkish
Subscribe to RSS - Cüz’ün fi hizikrü’l-muhâcirin min Kureyş ve hulefâihim ve mevâlîhîm hâssaten.