Meymune binti Haris’e Sesleniş

 

Ezvâc-ı Tahirattan MEYMUNE bint HARİS (ra) ’e  SESLENİŞ

 

Hani bir rüyanın peşinden gidilmişti.

Yıllar sonra hasret bitecek

Mekke’ye girilip “umre” yapılacaktı.

Lakin Kureyş’in inadı sönmemiş

Aralarındaki ateş henüz küllenmemişti…

 

Osman b. Affan’ın öldürüldüğü

haberi gelmişti hani.

Ashab galeyana gelmiş ve

Rıdvan ağacı altında

ölümüne biat etmişlerdi

Yüreklerini ellerine,

Ellerini Allah’a vermişlerdi.

 

Hudeybiye onlara şahit

‘Muhammed’ yazıp ,

‘Rasûlullah’ı silememişlerdi.

Antlaşmayı imzalayıp

yenilgi gibi gözüken

‘yakın fetih’ elde etmişlerdi.

Gönülleri buruk, biraz da kızgın,

saçlarını kestirmişlerdi.

Üstelik Mekke’ye de girememişlerdi.

Bir yıl sonra ancak gelebileceklerdi…

Bir yıl doldu.

Ashab, arzusu kanatlanmış olarak

Kâbe yollarına revan oldu.

Silahlar beklesin Batn-ı Ye’cec’de.

Savaşmaya değil, misafirliğe geldik

Allah’ın evine.

Biz zaten vuruşmamızı da sulhumuzu da

O’nun için yaptık.

O’nun için öldük. O’nun için ayakta kaldık.

 

Mekke bu sefer men edemedi.

Silahsız, ihramlı ve

umreden başka hiçbir niyeti olmayan

bu insanları geri çeviremedi.

Dağlara çekildiler.  Korkup kaçtılar.

Allah’ın emrinin onları kuşatamayacağını sandılar.

Yiğitler, davranın! Beytullah’la buluşma vakti.

Çalımlı olsun tavafınız, adımlar dipdiri.

Koşun! Sa’yiniz gayretli olsun.

Sizi zayıf sanan hasetçi,

zindelik ve kuvvetinizden yerinde dursun.

Koşun! Allah’ın yardımına koşun.

Belki zemzem çıkar.

Bu kısacık umre günleri

Size fethin kapılarını aralar.

 

Amcası Abbas, Rasûl-i Ekrem’e refakat etmede.

Mekke’de olan biteni bir bir haber vermede.

Neden sonra sıra gelir de

bir yol bulur, başlar Meymune’den bahsetmeye…

Hani hanımı Ümmü’l-Fadl’ın kız kardeşidir.

Kız kardeşlerinden biri işte Esma, Cafer’in eşidir.

Bir diğeri Zeynep bint Hüzeyme, 

malum, Hane-i Rasûl’de vefat etmiştir.

Annesi Hind kadar asil damatlara sahip

bir kadın yoktur dünyada…

Her kızı, girdiği yuvayı bahtiyar kılmada.

Bir damadımız da sen olsan…

Meymune bint Haris’i nikâhlayıp

akrabalığımızı daha da yakınlaştırsan.

 

Tebessümle uygun görüldüğü bildirilir.

Kuş gibi uçulup Meymune’ye haber verilir.

O, bağlardan azade, İslam’a sevdalı

Gönlü Allah’a açık dünyaya kapalı.

 

Muştu ona deve üzerindeyken ulaşır.

Meymune sevinçle kendini adar,

“Deve de üzerindeki de Rasûlullah’ındır.”

 

Mekke daraldı… Çember daraldı…

Üç günlük süre zaten kısaydı.

Ey Kureyş, ey Mekke halkı!

Yemeğe buyurun. Sizden bir hanımla düğünümüz var.

Üç günlük dünyada nedir aramızdaki bu duvar?

 

İstemediler. Yakınlaşmaktan çekindiler.

Yaklaşanı sezip hakikati gizlediler.

Çok uzak değil, Serif’te düğün için duruldu.

Meymune’nin kabri olacak mekânda, yuvası kuruldu.

 

O, Validelerimiz arasına katıldı

Şeref tâcına “Ezvâc-ı Tahirattan” yazıldı.

 

İbn Abbas’ın teyzesi,

Borç para ile köle azad edermişsin.

Bu kadar borç niye, diyenlere

Bu işlere girişenlerin iyi niyetle

Borçlarını Allah öder, dermişsin.

Şeb-i Arus…

Bir hac dönüşü. İhramını çıkarmışken yeni.

Ölüm Meleği gelmişti hani.

Yuvanın kurulduğu yer, ahirete açılan kapı oldu.

Kendini tümüyle hibe edişin,

Sonraki nesillere ibret oldu.

 

Son hanım idin. Yok senden ötesi.

İsminiz, nesebiniz hele iffetiniz besbelli.

O’na dil uzatanlar bilsinler ki dilleri kirli.

Kalplerindeki niyet, katmerli.

 

Mekânınız cennet olsun. Salât, selam

O’nun yüce âl ve ashabına olsun.

O’nunla şereflendiniz, O’nunla şereflendi kâinât.

Üzerinize olsun tahıyyât, tayyıbât ve salevât.

Yazar: 

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.