Hicret Günlüğü

Hicret tevhit şulesi, tabuları yıkmaktır

Zifiri karanlıktan aydınlığa çıkmaktır

Hicret iman güneşi, ümidin çerağıdır

Vahdetin gül çeşmesi, hakikat durağıdır

Hicret şirkin zehrini idrâklerden koğmaktır

Yesrib’in üzerine güneş gibi doğmaktır

Hicret zulmetten nura, kardeşliğe akmaktır

Veda tepelerinden Medine’ye bakmaktır

Hicret cihad-ı ekber, köprüdür selâmete

Gözü gibi bakmaktır mukaddes emanete

Hicret anka misali, küllerinden doğmaktır

İmanın ziyasıyla karanlığı boğmaktır

Hicret vahdet ağacı, tutunulan daldır o…

Yesrip’ten Medine’ye giden kutlu yoldur o…

Hicret teslimiyettir, zincirleri kırmaktır

Kavruk Hicaz çölünde medeniyet kurmaktır.

Hicret vuslat neşesi, aşka açılan kapı…

İman coğrafyasında mübarek, nurlu yapı…

Hicret tebliğde milât, takvim onunla başlar

Kavuşma sevinciyle gözlerden akar yaşlar

Hicret selâmet yurdu, davete icabettir

Gurbet sıladır şimdi, gayri sıla gurbettir

Hicret Hakk’ta yok olmak, vahdette çoğalıştır

Hakikat nazarında bir verip bin alıştır

Hicret kutlu yolculuk, öz yurdundan firaktır

Onunla uzak yakın, yakınlar pek ıraktır

Hicret kaçış değildir, dosta doğru gitmektir

Hasret ateşinde köz, yanıp yanıp tütmektir

Hicret bir şah damardır, kalp göğünde güneştir

Gönül sahralarını yakan kızgın ateştir

Hicret genişlemektir, ebedî inşirahtır

İslâm’ın gür sesidir, göğü kuşatan âhtır

Yazar: 

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.