Add new comment

O Mânâ Aşktır

Sema Nur ARSLAN –

Malik-i ebedinin şu kâinatta yaratmış olduğu her varlığın bir manası vardır. O mana ile tüm mevcudatlar birbirine bağlanmış ve dünya mekânında daha görünür olmuştur.

O görünen mana sizce nedir?

O mana Aşktır…

Osmanlı sanatı işte bu mananın vücud bulduğu bir hazine odasıdır. Bu hazine odasını; mimari çini, hat, tezhip, musiki, ebru ve nazım varlıklarıyla zenginleştirmişlerdir. Mimarî, İslam’ın görkemiyle haşmetini dünyaya ispatlarken suyun üzerinde eşsiz dans olarak nitelendirilen ebru sanatı, gönülden çıkanların aynasıdır. Bir yansımadır. Nazım Leyla’nın suretinde güzele vurgunken Mevla’nın izinde aşkını dile getirmektedir.

Giden her yol O’na…

O’na ulaşamayanların farklı farklı pencerelerden ulaşma çabası…

Ve bunlardan biri de çinicilik…

Çini sanatı, Mimar Sinan’ın eserlerinde çiniyi kullanması ile zirveye ulaşmış, bu sanatın şekil, sembol ve anlam dünyası daha da genişlemiştir.

Çinilerle hamur misali oynayanlar, onlara şekil verenler ve renklerin şekil içinde hapsolma sırları…

İnsanla ortaya çıkan sırlar…

Hat, karmakarışık görüntüler altında ebruli bir sevgi…

Matem havasındaki çiniler..

Ne sevgilerini belli edebiliyorlar, ne de geride durabiliyorlar…

Her hatta bir yarış…

Duyguların en güzeli hatlarda saklı…

Ebrunun su ile dansı, çinilerin renk renk şekillerde aksetmesi…

Hepsinin bir sebebi var… Hepsi kalbin aynası…

Kalbin içinde olanların…

Sevgilinin ve O’nun Sevgilisi’nin


Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.