Semra Küçük GÜLER

Sevenlerinin Dilinden Efendimiz (sas) – Nâbi

Sakın terk-i edepten, kûy-i Mahbûb-i Hudâ’dır bu; Nazargâh-ı ilâhîdir makam-ı Mustafâ’dır bu!..

Selâm Ey Nurlu Gece!

Nur tegannisiyle gökten inen bir süt beyazı… Hasretin rahmete dönüştüğü, kadr u kıymetten ruha verdiği yumuşak tutuş…

Devr-i Âlem

Yarın yok olmadan, yeniden var olmanın yaşanacağı o güne dek saklanacak, korunacak bir hazine olmanın ruha giydirilen bedenin ya da bedenden sıyrılan ruhun akıl almaz, izah edilemez, ancak yaratanının iradesine sığan tasavvursuz kerameti, rahmeti…

“Cehennem Ol”ma

Akletmez misin nasıl bir hayatın içinde nice bir imtihanın ortasında olduğunu? / Tevazuun huzurlu sahillerinde gezmek varken kibrin gayya kuyusunda, zulûmat ormanında kaybolmak niye?../ Seni yalanlarıyla, riyasıyla kandıran nefsinin kibrinden ürkmez misin?

Bir Elif Çek

Mananın ve maddenin zirvesi Tûr-i Sînâ…/ Yüreğim sende hazır, elim sana mahkûm./ Ne sensiz varım ben ne de senle tam…/ Yüreğimin güvenli beldesi, zamanın kerameti ve Rabbimin sonsuz rahmeti…

Gecelerin Sürûru

Sessizliğin uğuldadığı beynimde tariflere sığdıramadığım yakıcı bir boşluk. Elimi atsam, fokur fokur kaynayan bir kazanda iliklerime kadar eriyecekmiş gibiyim… İçimin titreyişi zavallı parmaklarıma vuran bir deprem dalgası…

Yükü Ağır Söz: “Kur’an”

Sana gelen “Ağır Söz”e, Kur’an’a, kulak ver. / Taşıması gerçekten güç olan “Söz”ün ağırlığı malûm…/ Yükünü hafifletmek için yüreğini kuvvetlendir. İmanını, bakışını muhkem kıl. Yüreğine bak ve yüreklendir kendini. Uykuna söz geçir ki uyanıklığın da Sen’in emrine girsin.

SUBHÂNE RABBİYE’L-A’LÂ

Kudrette, azamette, kuvvette ve verdiğin hükümlerde Yüce’sin, Ekmel’sin. Yüceliğin karşısında, haddimizi bilerek, sabitkadem olduk ululuğunu tesbih için… Allahuekber’le niyet ettik. Senin için, günün beş vakti Sana yönelmeye…

Mâlikü’l-Mülk’e And Olsun!

Karanlık aydınlığa gebe, aydınlık nûr emzirir. / Karanlıktan kurtulup karanlığı aydınlığa çevirmeye…/ Karanlığın bilinmezliğinden aydınlığın tecellîsine…/ Allah’ı bilmeye ve nefsi öğrenmeye…

Kuşluk Vaktine And Olsun!

Kuşluk vaktine de gecenin dinginliğine de yemin olsun ki, “Rabbinin seni terk ettiği de yok, sana darıldığı da…” Vahyin gelmesi de kesintiye uğraması da, mutlaka, Sen’in için hayırdır, hayırlıdır. Kederlenme…
RSS - Semra Küçük GÜLER beslemesine abone olun.