Muhammed Emin YILDIRIM

1973 yılında Erzurum ilinin Horasan ilçesinde doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra, orta ve lise eğitimi yıllarında bir yandan da medresede Arapça ve İslami ilimler alanında dersler almaya başladı. Ardından 1989'da İstanbul'a gelerek İslami ilimlerdeki eğitimine devam etti. 1999 ile 2004 yılları arasında Mısır'da Arapça ve İslamî ilimleri kapsayan eğitim çalışmalarında bulundu.

1995 yılından itibaren düzenli olarak haftalık dersler vermeye başladı. Bilahare bu dersleri, Hikmet Vakfı'nda ve Hikmet Derneği'nde sürdürdü. Halen Beşyüzevlerde Hikmet Derneği'nde öğrenci ve halka yönelik irşad derslerine devam etmektedir.

Ekim 2010'da İstanbul'un Eyüp semtinde tarihi Zekai Dede Konağı'nda faaliyetlerine başlayan Siyer Araştırmaları Merkezi'nin kurulmasına öncülük etti. Her hafta cumartesi günleri düzenli olarak söz konusu merkezde "Siyer ve Sahabe" konulu halka açık dersler vermektedir. Bu derslerin tamamı www.siyertv.com internet sitesinden yayınlanmaktadır.

Siyer alanında araştırma ve eğitim çalışmalarına devam eden Muahmmed Emin Yıldırım, evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Eserleri:

 • İbadetin Beyni Dua (2002)
 • İnsani İlişkilerde İlahi Ölçü (2004)
 • Vahyi Hayata Taşımak (2005)
 • Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (2006)
 • Sahabeyi Nasıl Anlamayız? (2007)
 • Nebevi Eğitim Modeli Darül Erkam Vahyin İniş Sürecinde Şahsiyet Eğitimi (2008)
 • Hz. Peygamber (sas) Albümü (2010)
 • Siyer Atlası (Tahkik ve Notlandırma) (2010)
 • Efendimiz'i (sas) Sahabe Gibi Sevmek (2011)
 • Risalet Davasının Annesi Hz. Hatice (2011)
 • Efendimizin Havarisi ve İhlas Abidesi Zübeyr B. Avvam (2011)
 • İnsanlığın Kurtuluşu Hac Ömrün Bereketi Umre (2011)
 • Yaşayan Şehit Talha b. Ubeydullah (2012)

Hz. Peygamber'in Yahudilerle Mücadelesi

Yahudiler yine aynı, kavga yine aynı, mücadele yine aynıdır. Aynı olmayan tek şey Efendimiz’in (sas) bu Nebevî mirasını doğru anlayıp, oradan doğru bir manada ilham alarak bugünün dünyasında mücadele edecek, Müslümanca düşünen ve Müslümanca yaşayan insanların azlığıdır.

Medine İslam Toplumunun Tesisi

Medine Çarşısı yada İlk İslâm Pazarı, Hz. Peygamber’in(sas) attığı adımların en önemlilerinden biriydi. Atılan bu büyük adım Müslümanları,Yahudilere bağımlı bir halde yaşamaktan kurtarmış, sömürülmektenve pasif bir halde yaşamaktan, güçlü ve toplumdasöz sahibi olacakları bir konuma yükseltmişti.

Medeniyetin Anası Hicret, Hicretin Anası Hacer'dir

Hicret söz konusu olunca hidayet önderleri olan peygamberler içerisinden, Hz. İbrahim (as) ile Efendimiz (s.a.s) biraz daha fazla öne çıkarlar. Çünkü Hz. İbrahim hicretin babası, Hz. Hacer hicretin anası, Hz. İsmail ile Hz. Muhammed (s.a.s) ise hicretin meyveleridir.

Medine Çarşısının Medeniyete Katkıları

Bir önceki yazımızda,Medine Çarşısı yada İlk İslâm Pazarı’nın Hz. Peygamber’in (sas) attığı adımların en önemlilerinden biri olduğunu söylemiştik.

Siyerin Mesajı ve Ahlâk Eğitimi

ur’an, Efendimizin (sas) ahlâkının “muhteşem bir ahlâk” olduğunu beyan etmektedir. Kalem sûresinde geçen istisnai bir ifade ile ilahî kelamın, içerisinde adı anılan tüm peygamberlerden sadece Efendimiz (sas) için böyle bir nitelendirme kullanması, üzerinde durulmaya değer bir konudur.

Nübüvvetin En Büyük Mûcizesi Kur'an; Kur'an'ın En Büyük Mûcizesi Sahabe Nesli

Nübüvvetin en büyük mucizesi Kur’an; Kur’an’ın en büyük mucizelerinden biri de sahabe neslidir.
RSS - Muhammed Emin YILDIRIM beslemesine abone olun.