Erol DEMİRYÜREK

........

.

.

...............i.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

Sevgi Şehri Sevgili Medine

Medine, sevdalı gönüller için hasretin, özlemin diğer adıdır. Peygamber âşıkları, Allah’ın En Sevgili Kuluna duydukları hasret ateşini bir nebze olsun dindirebilmek için dünyanın her tarafından pervaneler gibi Medine’ye can atarlar. Çünkü orası Medinetü’n-Nebi; yani Peygamber şehridir.

Berzah Hayatını, Kabirde Nimet ve Azabı İnkâr

“…Dikkat edin! Sizden sonra birtakım insanlar gelecek; recmi, şefaati, Deccal’ı, kabir azabını ve (günahkâr) bazı (mümin) kimselerin cehennemde (bir süre azap görüp) karardıktan sonra oradan çıkacağını yalanlayacaklar."

Beyaz Elbiseli Melek ve Hikmet: Cibril Hadisi

Cebrail aleyhisselamın Sevgili Peygamberimize sorular sorup tasdik etmesi, ayrıca Peygamber aleyhisselamın, “O Cebrâil’di, size dininizi öğretmeye geldi.” buyurması, Cibril hadisinde geçen bilgilerin vahiy kaynaklı ve vahyin kontrolünden geçen bilgiler olduğunu gösterir.

Rabbânîlik Yolu

Rabbânîlik, Rabbe mensup olmak demektir. Rabbe mensûbiyet kuru lafla olmaz, emek ister. Mü’min kul, önce Rabbinin kendisinden kesin olarak istediği hizmetleri yerine getirecek, sonra da Rabbini râzı etmek için kendi arzusuyla hizmete devam edecektir.

Mekke’de Muvahhid Olmak

Cahiliye Mekke’sinde muvahhid olup tevhidi haykırmak yürek isterdi. Çünkü o gün Lâ ilâhe illallahdiyen, kendisini bir anda, saldırmak üzere bekleyen bir sürü aç kurdun tam ortasında bulurdu. Sevgili Peygamberimizin (sas) Mekke’deki davetinin özü de işte bu tehlikeli söz; yani La ilâhe illallah sözüydü.

Kurtuluş ve Şehadet Günü (Âşûrâ)

İslâm dini bizlere zaman ve mekân şuuru vermiştir. Şöyle ki, Allah’ın dininde mübarek kılınmış mekânlar vardır. Mekke, Mükerrem’dir bu dinde; Medine, Münevver. Kudüs mukaddestir bizde; Şam, Şâm-ı Şerif.

Cennete Götüren Günahlar

“Onlar, çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayıp HEMEN günahlarının bağışlanmasını dileyen kimselerdir. Allah’tan başka günahları kim bağışlayabilir? Onlar bile bile işledikleri günahta ısrar etmezler.”

Yüreğinde Ne Varsa...

Yüreğinde ne varsa sonsuzda o yankılanacak. O gün iyilik iyilikle, kötülük kötülükle karşılık bulacak.[1] Bir gün ki ne mallar, ne oğullar yarar sağlayacak. Ancak kalb-i selimle gelenler fayda bulacak. O gün yürek pusulası nereyi gösterirse amel gemisi oraya demir atacak. Herkes gönlündeki niyetine göre yerini bulacak.

Bu Ümmetin Annesi: Hz. Hatice (r.anha)

O bizim annemizdi. Bu ümmetin annesi... Sevgililer Sevgilisinin sevgili eşi. “Onun eşleri, onların anneleridir.”[1]buyruğunun yücelttiği ilk kişi. O, Allah’ın Habîbi’nin dünyada en çok sevdiği üç şeyden birinin asr-ı saadet aynasında yansıyan en mükemmel ifadesi.

Vuslat Özlemi

Yüce Allah’a vuslata giden yol, Onun En Sevgili Kuluna (s.a.s) yaren olabilmekten geçer.Bu sebepleSevgili Rasûl’e(s.a.s) cennette komşu olmak mü’minler için ulaşabilecekleri en yüce gaye olmuştur.
RSS - Erol DEMİRYÜREK beslemesine abone olun.