İnşirâh

Yâ Rabbi!

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) verdiğin gibi

Kalplerimize inşirah ver!

Belimizi büken yüklerden, bilinçlerimize çöreklenen yeisten, duygularımızı esir alan zilletten, harekete ve atılıma mani olan meskenetten, her türlü stresten, sıkıntıdan, bungunluktan, çaresizlikten, zayıflıktan, güçsüzlükten, karamsarlıktan, kötümserlikten, ümitsizlikten bizleri kurtar! 

Ashâb-ı Kehf’in yiğitlerinin dilinden öğrettiğin duada olduğu gibi “içine düştüğümüz şu durumdan bizlere çıkış yolları göster” Allahım!

Bizlere Ashâb-ı Kirâm efendilerimize lutfettiğin gibi hamiyyet-i diniye, cihad aşkı, tükenmek bilmeyen bir azim ve kararlılık ver! Ver ki bizler de o öncü nesil gibi senin dinine aşkla-şevkle hizmet edelim. Edelim ki Senin yardımına ve ikramına ehil ve lâyık hâle gelelim.

Cehd ü gayretleri neticesinde o kutlu nesle ikram eylediğin gibi bizlere de şeref, izzet ve ümit bahşeyle!

Her şeyden önce komplekslerimizden arındırarak, inananların üstün olduğu şuuruyla donat bizleri Yâ Rab!

Mağarada sebepler tahtında, tabii bir şekilde endişeye kapılan arkadaşına “Üzülme! Allah bizimle” diyen Efendimiz gibi Sana dayanan, Sana güvenen, Senden isteyen, Senden bekleyen, her şeyi Sen olan kullar olmayı nasip et bizlere!

Zorluklar karşısında yılmayan bir direnç, ümitsizliğe kapılmayan bir bilinç, daima Senin yolunda mücadele aşkıyla coşan bir ruh nasip eyle!

Kâinatı her an yeniden yarattığın gibi her dem yeniden doğuşlar, dirilişler yarat bizlerde!

Her zorlukla beraber kolaylığın da Senin elinde ve takdirinde olduğu şuurundan bizleri bir an bile uzaklaştırma!

Zorluklarda sabretmeyi, kolaylıklarda şükretmeyi ve daha fazla gayret içine girmeyi lutfeyle!

Biliyoruz ki yaşadığımız zorluklar, sıkıntılar, imtihanlar hep Senin hikmet dolu takdirinle oluşa gelen, hikmet cihetinden anlamamız ve anlamlandırmamız gereken şeylerdir. Bütün bunların birer deneme ve sınama konusu olduğuna inanıyoruz. Sen lütfunla, kereminle ümmet-i Muhammed’e bu sınamalarda muvaffakiyetler ihsan eyle Allahım!

Bu millet-i merhumeye rahmetinle muamele eyle! İmtihanlarımızı kolaylaştır, yüklerimizi hafiflet, kaldıramayacağımız sorumluluklarla, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluklarla bizleri imtihana tâbi tutma! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın! Kâfirler gürûhuna karşı bizlere yardım eyle!

İnanıyoruz ki içimizden cihat edenleri, çalışanları, i’lâ-yı kelimetullah için yola çıkanları, sabredenleri, Senin rızana muvafık hareket edenleri, hak davaya gönül verenleri ortaya çıkarmak istiyorsun, hak davanın saflarında yer almamız için bizlere teklifler sunuyorsun, bizleri o saflarda yerini alanlardan eyle ve bizlerden rahmetini, yardımını ve nusretini esirgeme Yâ Rabbi!

Hayatın genel işleyişi dâhilinde cereyan eden, imtihan ve teklif sırrı çerçevesinde başımıza gelen zorluklara, sıkıntılara, musibetlere sabredebilmeyi, direnebilmeyi, Senin lütfunla tekrar o zorluğun ardından kolaylığa, huzura, hıfzü emâna, zaferlere kavuşabilmeyi bizlere nasip eyle!

Bizler çok kolay pes edebiliyoruz Allahım! Çoğu zaman unutsak da biliyoruz ki bizler çok zayıfız, aciziz, muhtacız. Senin lütfun, keremin, cömertliğin olmasa biz bir an bile ayakta duramayız.

Basit zorluklarda bile, önemsiz sıkıntılarda bile hemen yerimize çakılıp kalabiliyoruz. Boş, lüzumsuz, faydasız meşgalelere dalabiliyoruz. Sen bizleri daima kendi yolunda canla başla çalışanlardan eyle!

Bizleri boş bırakma Allahım! Senin dinine hizmet yolunda ellerimizden tut, durmaksızın Senin yolunda çaba sarfetmeyi, her dinlenmeden sonra tekrar tekrar Senin yolunda yorulmayı bizlere nasip et!

Bizleri bir an bile Sensizliğe bırakma Allahım!

Her başladığımız da her vardığımız da Seninle olsun!

Senin adına başlayalım, Senin adına işleyelim. Senin adına alalım, Senin adına verelim.

Sensiz hiçbir şeyin olmadığının, olamayacağının farkına varalım.

Her muradımız Senin iradenle ve Senin muradına uygun şekilde yerine gelsin!

Yönelişimiz de Sana olsun, dönüşümüz de!

Rağbetimiz de Sana olsun, tevekkülümüz de.

Arzularımızda da Sen ol, isteklerimizde de!

Her işimiz Seninle başlasın, Seninle devam etsin ve Sende bitsin!

Âmin.


Hasbunallahu ve ni’me’l-vekîl, ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-Nasîr! Gufrâneke Rabbenâ ve ileyke’l-masîr.

Yazar: 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.