10. SINIF SİYER DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI

A GRUBU

a) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x10=50)

1. Müslümanlara uygulanan ekonomik ve soysal boykotun amaçlarını ve sonuçlarını yazınız. 

2. Hz. Peygamber Miraç’tan hangi hediyelerle dönmüştür? 

3. Hz. Peygamber’in Kabe hakemliğini kısaca anlatınız. 

4. İlk Müslümanlardan beş kişiyi yazınız. 

5. 620 yılına “Hüzün Yılı” denilmesinin sebebi nedir? 

b) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (Her boşluk 5 puan değerindedir)

1) Hz. Peygamber Taif’e yolculuğu ……………………………………….…..ile birlikte yaptı. 

2) Cahiliyye döneminde, Allah’ın birliğine  inanıp yaşantılarını Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği din üzere devam ettirmeye çalışan kişilere ……………………………………denir. 

3) Allah Rasulü Recep ayının 27. gecesi vahiy meleği Cebrail tarafından Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Bu yolculuğa ………………………….. denir. 

4) Hz. Peygamber Medineli Müslümanlarla hicretten önce ………………………. denilen yerde görüşmüş ve sonrasında biat (sözleşme) yapılmıştır. 

5) Hz. Muhammed  (s.a.v.) annesi ………..………. ölünce dedesi………………………………..’in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası………………………………....’in yanında evleninceye kadar kalmıştır. 

c)  Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz. (3x5=15 Puan)

(….…) Müslümanların yaptığı ilk hicret Medine’ye olmuştur. 

(….…) İlk vahiy 610 yılında Mekke’de gemiştir.

(….…) Hz. Peygamberi Taif dönüşünde himayesi altına alan kişi Mut’im bin Adiy’dir.

(….…) Peygamberimiz Taif’te  çok  iyi karşılanmış  hatta   çoğu kişi müslüman olmuştur. 

(….…) Hifu’l-Fudul  Hz. Peygamberin peygamberliğinin üçüncü yılında zulme son vermek adaleti sağlamak amacıyla kurumuştur.

B GRUBU

a) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x10=50)

1. Müşriklerin Hz.Muhammed ‘e ve İslam inancına karşı çıkmalarının nedenlerini yazınız.  

2. İlk Müslümanlardan beş kişiyi yazınız. 

3. 620 yılına “Hüzün Yılı” denilmesinin sebebi nedir? 

4. Hz. Peygamber Miraç’tan hangi hediyelerle dönmüştür? 

5. Müslümanlara  yönelik boykotun amacını ve maddelerini yazınız .

b) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (Her boşluk 5 puan değerindedir)

1) Hz. Peygamberin amcalarından biri olan ………………………………….. O’nun en şiddetli düşmanları arasında yer almıştır ve hakkında Tebbet Suresi inmiştir. 

2) Hz. Muhammed  (s.a.v.) annesi ………..………. ölünce dedesi………………………………..’in yanında kalmıştır.Dedesi ölünce amcası …………………………………………....’in yanında evleninceye kadar kalmıştır. 

3) Hz. Peygamber  vahiy meleği Cebrail tarafından Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüş ardından semaya yükselmiş  ve Yüce Allah ile konuşmuştur. Semaya yükselişine ………......…. denir. 

4) İlk vahiyden sonra bir süre Hz. Peygamber’e vahiy gelmemiştir. Bu dönem Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona ermiştir. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme …………………………………………………….. denir.

5) Cahiliyye döneminde, Allah’ın birliğine  inanıp yaşantılarını Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği din üzere devam ettirmeye çalışan kişilere ……………………………………denir.

c)  Aşağıdaki bilgilerin doğrularını (D), yanlışlarını (Y) ile işaretleyiniz. (3x5=15 Puan)

(…….)İlk vahiy 612 yılında Mekke’de gelmiştir. 

(…….)Peygamberimiz Taif’te  çok  iyi karşılanmış  hatta   çoğu kişi Müslüman olmuştur. 

(…….)Erdemliler Birliği  Hz. Peygamberin peygamberliğinden önce  zulme son vermek, adaleti sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

(…….)Hz. Peygamberi n Taif’e yaptığı yolculukta Müslüman olan kölenin ismi Addas’tır. 

(…….) Müslümanların yaptığı ilk hicret Medine’ye olmuştur.

Sınav sorularını word dosyası şeklinde indirmek istiyorsanız Materyal bölümünü ziyaret ediniz.
Yazar: 

Yorumlar

saolun çok yardımcı oldunuz.:()

Cokkkkk zor biiiii sinifff

Cok kolay bir sinav yapandan da paylasandan da allah razı olsun.

Çok güzel sorular Allah razı olsun

#imamhatipliler Çok teşekkürler. ALLAH sizden razı olsun

Iyiydi

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.