Yeni yorum ekle

Naat-ı Diğer

Günahtan gayri yok bir özge kârım yâ Resûlallahgül

Geçer gafletle her leyl ü nehârım yâ Resûlallah

Serâpâ dolmada defterler a’mâl-i kabîhimle

Kirâmen Kâtibîn’den şermisârım yâ Resûlallah

Nide pervâz edem uçmağa ferdâ kalmışım âciz

Kemend-i nefs ü şeytâna şikârım yâ Resûlallah

Eşiğin görmeğe bin cânım olsa eylerim kurban

O rütbe hadden aştı intizârım yâ Resûlallah

Ölür isem gubâr-ı Ravzana yüz sürmeden tâ haşr

Döğünsün taş ile seng-i mezârım yâ Resûlallah

Senin evsâfını kaabil midir etmek Şeref îfâ

Ne çâre elde yoktur ihtiyârım yâ Resûlallah

Şeref Hanım (d. 1809-v.1861)

————————————————————————–

leyl ü nehârım: Gecem-gündüzüm

a’mâl-i kabîh: Kötü ameller

şermisârım: Utanırım

pervâz etmek: Uçmak

şikâr: Av

intizâr: Birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme, gözleme

gubâr: Toprak

seng: Taş

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.