ubeyde's blog

Yarattığı Varlıklar Sayısınca

Mü'minlerin annesi Cüveyriye radıyallahu anhâdan rivâyet edildiğine göre, Nebiyyi Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazından sonra hanımı Cüveyriye'nin yanından erken ayrıldı. Kuşluk vakti tekrar onun yanına döndüğünde, Cüveyriye radıyallahu anhâ hâlâ namaz kıldığı yerde oturup zikretmekteydi. Fahr-i Âlem sallallahu aleyhi ve sellem ona...
Turkish

Allah Her Şeye Kâdirdir

"Bir kimse şu zikri her gün yüz defa söylerse on köle âzat etmiş kadar sevap kazanır, ona yüz iyilik sevabı yazılır, yüz günahı bağışlanır ve bu zikir o kimsenin, o gün akşama kadar şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha fazîletli bir iş yapmamış olur...
Turkish

Pages

Subscribe to RSS - ubeyde's blog