İnsan Denen Kitap

“Okunacak en büyük kitap insandır”(Hacı Bektaş Veli)

 

O’dur haber veren; gerçekten, sırdankitap

Okunacak kitap insandır insan!..

Bilgiler derilmiş nice asırdan

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Koca kâinatı saklar özünde

Hakikat cem olmuş her bir sözünde

Dünya bir noktadır Hakk’ın gözünde

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Kimisi gülistan, kimisi nârdır

Ormanlar içinde ulu çınardır

Yüksekten çağlayan duru pınardır

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Bütün milletlere bir gözle bakar

Peygamber çiçeği, gül gibi kokar

Hicranın ateşi yaktıkça yakar

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Varlığın cemali aynadır göze

Hakk’ın tecellisi nur katar yüze

İnsanı sevmekle çıkılır düze

Okunacak kitap insandır insan!..

 

İnsan bir aynadır, iffettir, ardır

Zemheri ayında gülen bahardır

Mahlûkat içinde bir özge yârdır

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Pirin tecellisi, gözün feridir

Hakk’ın dergâhında gönül eridir

İnsanı yücelten alın teridir

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Tamahkârlık, kibir; amel çürütür

Sevgi, kötürümü bile yürütür

Gönülden muhabbet kalbi arıtır

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Yarını bugünden görendir insan

Kalplere sevgiyle girendir insan

Hakikat sırrına erendir insan

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Ummana sığmayan, gönle sığarmış

Çölleşen kalplere yaşlar yağarmış

Derin düşündükçe saçlar ağarmış

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Arif afet bilir makamı, sanı

Hakk’ı seven dostlar, sever insanı

Gönlün açarıdır sevgi lisanı

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Mahlûkatın özü sığmaz heceye

Cemalinin nuru yansır geceye

Hünkâr Hacı Bektaş çıkar yüceye

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Gerçeği görendir, Hakk’ı bilendir

Çok kere ağlayıp bazen gülendir

Gözden akan kanlı yaşı silendir

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Rahmetin izini, sürenler bilir

Hakikat bağını, girenler bilir

Gülün irisini, derenler bilir

Okunacak kitap insandır insan!..

 

İnsan isteyince gözyaşı diner

Kalplere sevginin kokusu siner

Rahmet damlaları buluttan iner

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Aşkı nakış nakış dokumak için

Rahman’ın adını şakımak için

İnsan yeterlidir okumak için

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Pirlerin yolunu gösterir bize

Zalimin zulmünü getirir dize

O kör karanlıklar çıkar gündüze

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Bütün kitapların özüdür insan

Rabbin tutan eli, gözüdür insan

Hakk’ın çiğnenmeyen sözüdür insan

Okunacak kitap insandır insan!..

 

Hakk’ın aynasıdır, insan boş değil

İnsanı boş saymak bizce hoş değil

Yufkadır yüreği, katı taş değil

Okunacak kitap insandır insan!..

 

 

Yazar: 

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.