Kurtuluşun Anahtarı

Rabia NARMANOĞLU –

Sabır, İslam ahlakının en önemli faziletlerindendir. Kişinin acılara, zorluklara, sıkıntılara katlanması ve başına gelenleri isyan etmeden hayırlı bir sonuca ulaştırma erdemidir. Zorluklara boyun eğmek değil; Allah’a güvenerek başına gelen bu sıkıntıları atlatma çabasını göstermektir.

Yaşantımızın her safhasında benimsememiz gereken ahlaki ilkelerin başında sabır gelmektedir. İnsanları kulluk için yaratan Rabbimiz bizleri birçok imtihanlara tabi tutar. Bununla ilgili olarak rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Biz sizi biraz korku, biraz açlık birazda mallardan ve canlardan eksiltme ile imtihan edeceğiz. MÜJDELE O SABREDENLERİ![1]’’ İmtihanımızı en güzel şekilde verebilmemiz ve en önemlisi de kulluk görevimizi tamamlamamız için direnme gücüne ihtiyaç duyarız. İşte bu gücün adı sabırdır.

Sevgili Peygamberimiz (sas), sabrı “felâketle karşılaştığın ilk anda dayanmak” olarak tarif eder. “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, (çocuğunun) mezarı başında bağıra-çağıra ağlayan bir kadının yanından geçti. Ona:  “Allah’dan kork ve sabret!” buyurdu.

Kadın:  “Çek git başımdan; zira benim başıma gelen felâket, senin başına gelmemiştir.” dedi. Kadın Hz. Peygamber’i tanıyamamıştı. Kendisine, onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in kapısına koştu, orada kapıcılar yoktu. Özür beyân etmek üzere Hz. Peygamber’e: “Sizi tanıyamadım.” dedi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de:  “Sabır dediğin, felâketle karşılaştığın ilk anda dayanmaktır”buyurdu.”[2]

Acılar ve sıkıntılar karşısında göstereceğimiz sabrımız Rabbimizin de buyurduğu gibi muhakkak karşılıksız kalmayacaktır. Rabbimiz bize bunu şöyle bildirir: “…Şüphesiz ki Allah, sabredenleri sever.[3]” “… Allah, sabredenlerle beraberdir.[4]

Bilindiği gibi kimse sahip olduğu başarılarını, elleri cebinde, yan gelip yatarak elde etmemiştir.  Başarı ve beraberinde gelen mutluluk için tabiî ki katlanılması gereken bir zorluk vardır. Bir zorluk varsa, o zorluğa dayanıldığı müddetçe ve sabır gösterildiği müddetçe kolaylık elbette ki vardır. Rabbimizin İnşirah Suresi’nde buyurduğu gibi‘’Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak rabbine yönel ve yalvar.”[5] Merhametlilerin en merhametlisi yüce rabbimiz zorlukları verdiği gibi kolaylığını da verir.

Güzel Peygamberimiz, hayatı boyunca çektiği çileler, sıkıntı ve zorluklar karşısında sabır göstererek, her konuda olduğu gibi, bu konuda da bizlere en güzel örnek olmuştur. O, kişinin başına gelebilecek en kötü, en dayanılmaz acılarla karşılaşmasına rağmen hiçbir zaman isyan etmemiş sabrıyla bütün ümmetine örnek olmuştur.

Efendimiz en zorlu sıkıntılarla karşılaşan peygamberlerden biridir. Onun ümmeti olarak bizler onu kendimize örnek almalı, karşılaştığımız sıkıntı ve dertlerde isyan etmemeli ve en önemlisi de nefsimizin zincirlerini kırıp zor ve bir o kadar da gerekli olan sabrımızla en güzel başarılara imza atmalıyız.Unutmayalım Yüce Rabbimiz sabredenleri övmüştür. Sabredenlerle beraberdir.


 


[1] Bakara Suresi 155. ayet

[2] Buhârî, Cenâiz 32.

[3] Ali İmran Suresi 146. ayet

[4] Bakara Suresi 153. ayet

[5] İnşirah Suresi, 5-8. ayetler

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.