Necm Sûresi

1- And olsun yıldıza battığı zaman. Arkadaşınız ne saptı, ne de şaşırdı. O, kendi hevâ-hevesine göre de konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahyolunandan başka bir şey değildir.

Necm Sûresi 53/1-4

 

2- İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da.

Necm Sûresi 53/24-25

 

3- Bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şeye önem vermeyenlere aldırma.

Necm Sûresi 53/29

 

4- Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O, kötülük işleyenleri yaptıkları yüzünden cezalandıracak, iyilik yapanlara ise daha da güzeliyle mükâfât verecektir.

Necm Sûresi 53/31

 

5- Onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınırlar. Rabbinin bağışlaması pek geniştir. Sizi topraktan yarattığında da, annelerinizin karınlarında siz birer cenin halinde iken de sizi en iyi bilen O'dur. O halde siz kendinizi temize çıkarmayın; kimin takvâ sahibi olduğunu en iyi O bilir.

Necm Sûresi 53/32

 

6- Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.

Necm Sûresi 53/38

 

7- İnsan için yalnız çalışmasının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı da yakında kendisine gösterilecektir. Sonra da karşılığı ona eksiksiz ödenecektir.

Necm Sûresi 53/39-41

 

8- Rabbinedir en son varış. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, dirilten de. Rahimlere döküldüğünde bir damla sudan erkekli dişili çiftleri yaratan O'dur. Tekrar yaratılış da yine O'na âittir. İhtiyaçtan kurtaran da O'dur, zengin eden de. Müşriklerin taptığı Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur.

Necm Sûresi 53/42-49

 

 

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.