Ra’d Sûresi

1. Sizden birinin gizlice konuşmasıyla açıkça konuşması, geceleyin gizlenmesiyle gündüzün ortaya çıkması arasın da Ona göre bir fark yoktur.

Ra’d 13/10.

.

2. İnsanın önünde, ardında Allah'ın emriyle onu izleyen, koruyup gözeten melekler vardır. Bir toplum, içinde bulunduğu durumu değiştirmedikçe Allah onun durumunu değiştirmez. Allah bir topluma kötülük dilerse, artık o geri çevrilmez. Onları, Allah'tan başka koruyacak kimse de bulunmaz.

Ra’d 13/11.

.

3. Rablerinin emrine uyanlara mükâfâtın en güzeli vardır. O'nun emrine uymayanlar bütün yeryüzüne, hatta bir o kadarına daha sahip olsalar, azaptan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Hesabın en kötüsü onları bekliyor. Varacakları yer Cehennem'dir. Orası ne fena bir döşektir.

Ra’d 13/18.

.

4. Onlar Rablerinin rızasını kazanmak için her sıkıntıya sabreder; namazı gerektiği şekilde kılar; kendilerine verdiğimiz rızıktan gizlice, açıkça bağışta bulunur; kötülüğü, iyilik yaparak kendilerinden uzaklaştırırlar: dünyanın sonunda güzel bir hayat onları beklemektedir.

Ra’d 13/22.

.

5. Bu güzel hayat, babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanlarla beraber girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de her kapıdan yanlarına sokularak onlara şöyle derler: "Sabrettiğiniz için selam olsun size. Dünya hayatının en güzel sonucudur bu!"

Ra’d 13/23-24.

.

6. Onlar iman eden ve Allah'ın zikriyle huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur.

Ra’d 13/28.

.

7. İman edip sâlih amel işleyenlere ne mutlu! Onları güzel bir hayat beklemektedir.

Ra’d 13/29.

.

8. Dağların kendisiyle yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya ölülerin diriltilip konuşturulduğu bir kitap olsaydı, o, yine bu Kur'an olurdu; ama onlar ona da inanmazlardı. Oysa her şeyi yapmak yalnızca Allah'ın elindedir. Mü'minler hâlâ şunu anlamadı mı: Eğer Allah dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi. Fakat o kâfirlerin yaptığı kötülükler yüzünden, başlarına ağır felaketler gelmesi veya bunların yurtlarının yakınına inmesi devam edecektir. Allah'ın verdiği söz yerine gelinceye kadar bu böyle sürüp gidecektir. Allah, verdiği sözden aslâ caymaz."

Ra’d 13/31.

 

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.