Siyer-i Nebi Dergisi 40. Sayı Çıktı

EDİTÖRDEN 

Hamd Yüce Rabbimize, Salât ve selâm Sevgili Peygamberimizedir…

Bedir, hakkın bâtıla galebesinin sembolüdür. En zorlu şartlarda sabrı ve cihâdı kuşanarak zafere ulaşmanın destanıdır. Nice az topluluğun, Allah'ın izniyle nice kalabalıkları mağlûp etmesinin en güzel örneğidir.

Bedir, savaşın silahlarla değil imanlı yüreklerle kazanılacağını cümle aleme göstermiştir. Mü'minler, kendilerinden sayıca üç kat; silah bakımından yüz kat fazla olan düşmanın karşısında imanlarıyla dimdik ayakta durmuş, Yüce Allah peş peşe binlerce melek indirerek mücahitlere yardım etmiştir.

Müslümanların  Bedir'den alacağı nice dersler vardır. İmamesi koparılmış tespih taneleri gibi birliği parçalanmış, ayaklar altında ezilip horlanan günümüz Müslümanlarının zafer ve kurtuluş için yapacağı ilk şey Bedir'i iyi anlamak ve  Bedrin aslanlarının şuuruna sahip olmaktır.

Bedir'i anladığımızda dağılan birliğimiz yeniden sağlanacak, Kudüs ve Mescid-i Aksâ siyonist zulmünden kurtularak özgürlüğüne kavuşacaktır.

Bedir tam bir inanç mücadelesiydi. İnsanları birbirine bağlayan şeyin kan veya akrabalık bağı değil; iman bağı olduğunun ispatıydı. Bedirde bir tarafta baba, diğer tarafta oğul vardı. İki kardeşten biri Müslümanların, öbürü kafirlerin safındaydı.

Bugün biz de safımızı ırk, renk, bölge, akrabalık ve hiziplere  göre değil iman kardeşliği esasına göre belirlemeliyiz. İşte o zaman bütün dünyayı sımsıcak ekvator kuşağı gibi saran bir buçuk milyar nüfusa sahip safımız Bedir'de olduğu gibi küfre galebe çalacak, adalet ve merhametimiz bütün dünyayı ısıtacaktır.

Siyer-i Nebi Dergisi  bu sayısında Bedir Zaferini ele aldı. Yazılarıyla dergimize katkı sağlayan muhterem hocalarımıza sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. İlk günden itibaren Sevgili Peygamberimizin hayatını ve mübarek mesajını anlatmaya gayret eden ve tüm güzelliğini buna borçlu olan dergimiz sizlerin dua ve desteklerini beklemektedir.  Çalışmalarımızı www.siyerinebi.com'dan takip edebilir, yazılarınız ve diğer çalışmalarınızla aramıza katılabilirsiniz.

Allah Rasûlünün mübarek hayatının rehberliğinde bir ömür sürmenizi Rabbimizden niyaz ediyor, dualarınızı bekliyoruz.