Ahmet TÜRKBEN

Filistin Bizim İçin Neden Bu Kadar Önemli?

Mescid-i Aksa, hem tarihi ve sembolik bir değer olması cihetiyle hem de İslam’ın şiarlarından biri olması yönüyle Müslümanlar için bambaşka bir değeri haizdir. İslam’ın şiarlarına saygı göstermek, sahiplenmek ve korumak da Kur’an’ın ifadesiyle, Allah’a olan bağlılığın ve saygının bir tezahürüdür.

Kurban Ne Et Ne De Kandır

Yakınlaşmaktır kurban. Kulun Allah’a yakınlaşmasının ya da O’ndan uzak kalmadığının göstergesidir. Allah’a layıkıyla kul olmaya çalışan ve “Mukarrabun” zümresinden olmak isteyen mü’minin, O’na ulaşmak için aradığı vesilelerden biridir.

Kur'an İkliminde Bir Hayat

Kur’an ikliminde bir hayat, Allah’ın emir ve yasaklarına uyma konusunda hassas davranan mü’minlerce yaşanan bir hayattır. Bu hayata namzet olan kullar; öncelikle Kelamullah ile sürekli hemhal olan, gönüllerini, ellerini ve dillerini Allah’ın Kitabı’ndan mahrum bırakmayanlardır.

Sana Yetimleri Sorarlar!

Babasız kalan bir çocuğun adıydı yetim. Kimsesiz, yardıma ve himayeye muhtaç olan. Eşi benzeri olmayan inciden aldı adını;taşlar arasında benzersiz olan, çocuklar arasında biricik ve tek başına kalana, kendi adı unutulana ad oldu.

İnsanlık O’na (s.a.s) Muhtaç

Göklerin sahibi, kendisine uzanan elleri, Rasûlü’nün eliyle tutacaktı. Ezilen, horlanan, diz çökmüş mütevekkil bir derviş sabrıyla bekleşenleri kucaklayacak, göklerden aldığını yeryüzüyle buluşturacaktı. Göklerin öğrencisi, yeryüzünün öğretmeni olacaktı.

Fırsattır Ramazan

İnsanlar içerisinde bazı insanlar vardır mübarektir, seçilmiş ve övülmüşlerdir. Mekânlar içerisinde bazı mekânlar vardır mübarektir, takdis edilmiş ve şiar kılınmışlardır. Ve zamanlar içerisinde bazı zamanlar vardır mübarektir, hayrın ve bereketin kaynağıdırlar.

Genişlesin Yüreklerimiz İnşirahla

Yeryüzü tüm genişliğine rağmen dar gelir kimi ruhlara; bazen işlenen bir günahın mümin gönülde açtığı yaralar ya da zulümler karşısında çekilen acılar ve bazen sebeb-i meçhul bir kabz hâlinin ruhî kesafeti.

Allah İçin Buğzetmek ve Kahır Okumak Babında

Çetin bir imtihandan geçiyoruz. İmanımızla ve insanlığımızla sınanıyoruz. Duyarlılıkla, sadakatle, mallardan ve canlardan eksiltilmekle imtihandan geçiyor ve zalime Allah için buğzedip karşı olmakla sınanıyoruz.

Kalden Hâle Nihayet Emanete Riayet

Hüsrana uğramamak için zamana müdahale etmenin vakti henüz geçmemiştir. Daha yapılacak çok işimiz var. Her bir fert; taşın altına elini koymalı, güç alanlarını ortak bir iradeye kanalize etmelidir ve hiç kimse sorumluğu birilerinin üzerine atarak kolaycılığa kaçmamalıdır.
RSS - Ahmet TÜRKBEN beslemesine abone olun.